woensdag 4 mei 2011

Ombudsman uit zorgen over verschuiven betaalmoment ao-uitkeringen UWV

"De Nationale ombudsman heeft zijn zorgen aan het UWV gemeld over het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het betaalmoment van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verschuiven. De Nationale ombudsman heeft er bij het UWV onder meer op aangedrongen de uitkeringsgerechtigden alsnog juiste informatie te verstrekken over dit besluit en de mogelijkheden om een renteloos voorschot aan te vragen.

Het UWV heeft bij brief van 2 mei 2011 laten weten dat het zijn cliënten inmiddels per brief heeft geïnformeerd. Het UWV heeft aangegeven welke uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen een voorschot aan te vragen, zij zijn hierover bij brief geïnformeerd. Ook de Stadsbanken en de Gemeentelijke Kredietbanken zijn inmiddels geïnformeerd voor die mensen die in de schuldsanering zitten. Als beslag is gelegd is er de mogelijkheid, bij acute financiële problemen, in samenspraak met het UWV en beslaglegger een betalingsregeling af te spreken waardoor het verstrekken van een voorschot eventueel toch mogelijk is. Dat voorschot moet wel zelf worden aangevraagd".


Aangenomen mag worden dat door deze verschuiving onbalans ontstaat in kwetsbare huishoudens die niet voldoende vaardig zijn om tijdig het voorschot aan te vragen. Had het UWV niet zelf kunnen besluiten tot automatische bevoorschotting in die categorie waar uit de aard (arbeidsongeschiktheid) en uit hoogte van de uitkering kan worden afgeleid dat sprake is van een kwetsbare situatie? Wat zou de reden zijn geweest van deze verschuiving van het betaalmoment. Tijd voor kamervragen? Of is men ook daar inmiddels murw geslagen?