maandag 2 mei 2011

Breaking: behandeling wetsvoorstel SHV pas na mei-reces

In de april-nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wetsvoorstel: stand van zaken
Veel belangstelling voor schuldhulpverlening tijdens SZW-dagen
Regionale accountmanagers gaan van start
Verantwoordelijkheid terug naar de consument
Wie wil verkopen aan consumenten die niet betalen?
In de maak: de Nibud GeldGripper
Nibud helpt vrijwilligers
Werkenden vaker diep in het rood
Tip van de maand: Geld op orde

Voor mij nieuw was de volgende mededeling: "De tweede termijn van het plenair debat over het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening zal worden gepland na ontvangst en bespreking van het advies van het BOR door de vaste TK-commissie voor SZW. De behandeling zal na het meireces kunnen plaatsvinden".

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de wet niet voor 2012 wordt ingevoerd.