dinsdag 19 april 2011

Status wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Op de agenda van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel alleen genoemd als aangemeld onderwerp en niet meer gekoppeld aan een datum.

Streven zou zijn eind mei, maar dan moet wel het BOR-advies beschikbaar zijn.

Invoering per 1 juli 2011 lijkt mij praktisch uitgesloten, ook omdat dit wetsvoorstel vermoedelijk niet als een hamerstuk door de Eerste Kamer zal worden geloodst.

Vraag is wat het op dit moment voor de praktijk betekent dat de wet nog niet is ingevoerd.