donderdag 28 april 2011

Persbericht NVVK "Schulden diep geworteld in samenleving"

"In 2010 hebben zich ongeveer 80.000 huishoudens met schulden gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2009. In lijn hiermee is in 2010 ook de hoeveelheid verstrekte kredieten door gemeentelijke kredietbanken gegroeid, van € 44 miljoen in 2009 naar € 47 miljoen in 2010.

De toename van het aantal mensen met financiële problemen wordt bevestigd door de hulpverleners in het veld. De economische crisis blijft druk zetten op de financiën van vele huishoudens. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “De stijging van het aantal huishoudens dat zich bij de hulpverlening heeft gemeld baart ons grote zorgen. De cijfers bevestigen opnieuw dat schulden een breed maatschappelijk probleem zijn. Schulden zijn inmiddels diep in de samenleving geworteld”.

De trend dat steeds meer werkenden in de schulden raken zet zich ook in 2010 voort. Helaas komen nu ook andere groepen prominent in beeld die eerder nog niet zo zichtbaar waren. Jongeren onder de 25 jaar vormen inmiddels 12% van de schuldenaren die om hulp vragen. Dat was in 2007 slechts 7%. Wij ervaren ook een stijging van het aantal ouderen dat bij schuldhulpverlening aanklopt. “Onze leden werken efficiënt en leveren maatwerk. We hebben oog voor de individuele schuldenaar en dus ook voor de nieuwe groepen die in de schulden zitten. Maar er is nog een wereld te winnen, vooral door preventie en door meer samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Iedereen kan in de schulden raken, de meesten kunnen daar ook weer uitkomen”.

Zie website nvvk