donderdag 7 april 2011

Onderzoek op eigen initiatief van gemeentelijke ombudsman naar KBR Rotterdam

Het jaarverslag 2010 van de gemeentelijke Ombudsman Rotterdam is verschenen.

Mevrouw A.M. Zwaneveld heeft een onderzoek op eigen initiatief ingesteld naar de toestand bij de KBR omdat er over de KBR veel klachten komen. Ik citeer uit het verslag:

"De ombudsman ontvangt al jaren klachten over de Kredietbank, maar het jaar 2010 laat een aanzienlijke toename van klachten zien. De klachten hebben betrekking op alle onderdelen van het traject van schuldhulpverlening. Zo worden er bij de ombudsman klachten ingediend omdat mensen nog steeds deurwaarders aan de deur krijgen en niet begrepen waarom.

De Kredietbank heeft het toch overgenomen? Ook zijn er klachten over het bij de Kredietbank zoekraken van ingeleverde administratie, rekeningen en andere stukken. Verder leidt het budgetbeheer tot klachten, er wordt geklaagd dat betalingen te laat en met verkeerde bedragen worden verwerkt. Ook het veelvuldig wijzigen van contactpersonen is een terugkerende klacht. Tot slot wordt er geklaagd dat de contactpersoon bij de Kredietbank moeilijk te bereiken is en niet terugbelt.

Op zich klachten, die al langere tijd bekend zijn bij de Kredietbank. De bank heeft ook actie ondernomen en de interne werkprocessen aangescherpt of veranderd. Toch blijven de klachten binnenkomen bij de ombudsman.

Voordat de ombudsman besloot tot een onderzoek op eigen initiatief heeft hij een aantal andere partijen in de stad gevraagd of zij ook deze signalen ontvangen en het type klachten herkennen. Dat bleek het geval.

De ombudsman maakt een inventarisatie en rubriceert de verschillende klachten en hij is het gesprek aangegaan met de Kredietbank en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport van dit onderzoek zal in het tweede kwartaal 2011 uitkomen"

Standaardreactie van KBR en B& W is dat debiteuren niets mogen verwachten. Zij waren nu eenmaal al in de problemen en moeten niet verwachten dat de gemeente daar iets aan doet. Bij bedrijfsongevalletjes is sprake van "eenmalige incidenten". Met crediteuren wordt nauwelijks gecommuniceerd.  

Het zou al veel helpen als er objectief en extern benchmarkgegevens werden gegenereerd waarbij eenduidige definities worden aangehouden over de prestaties van de KBR. Mij benieuwt in hoeveel gevallen de schulden worden geregeld in die zin dat de debiteur na afloop van de betrokkenheid van de KBR schuldvrij is. 

Er is echter (nog) geen indicatie dat de bereidheid bestaat daadwerkelijk tot verbetering te komen: problemen worden ontkend en gebagatelliseerd. Het College acht het geen prioriteit orde op zaken te stellen en treedt op als distributeur van de smoesjes van de KBR.

Dat de schuldhulpverlening in Rotterdam er zo slecht aan toe is gaat mij al jaren zeer aan het hart aangezien ik vanaf 1985 daarbij betrokken ben geweest en in mijn praktijk zie en hoor hoe debiteuren en ketenpartners problemen ondervinden door de praktijken van de KBR, terwijl de KBR met steun van het College kiest voor de vlucht voorwaarts. Met goede schuldhulpverlening zijn niet alleen debiteuren maar ook crediteuren en de overheid geholpen.

De SP Rotterdam zet zich al jaren thans in de persoon van Josine Stroerman in voor verbetering van de situatie. Zie interview Op 23 maart jl is door de SP een nota met 10 aanbevelingen aangeboden aan het College "Schulden zijn een probleem voor iedereen", zie link Ik heb de nota opgevraagd en kom daarop terug.

De PvdA deed vroeger ook veel met name in de persoon van Mathijs van Muijen maar lijkt ietwat stilgevallen nu sprake is van college-verantwoordelijkheid. Andere partijen in de gemeenteraad hebben voorzover ik kan overzien weinig belangstelling voor dit onderwerp -met of zonder pretens christelijk geinspireerde achtergrond.

Op dit weblog komen meer onderwerpen aan de orde die alleen op langere termijn oplosbaar blijken; dat is echter geen reden de moed op te geven. Frapper toujours!

Vergelijk "Kredietbank Rotterdam: Stabiliseren tot de debiteur erbij neervalt"
"Directeur KBR: het is normaal dat mensen tijdens hulpverlening verder in de problemen komen"
"Impressie van een Rotterdamse deurwaarder over de KBR Rotterdam
"Nog meer impressies van een Rotterdamse deurwaarder
"Hoe zit het nu echt met de schuldhulpverlening in Rotterdam?"
"Reactie KBR op uitspraak Rechtbank Rotterdam over extreem lange wachttijd"
"Geen moratorium bij extreem traag verloop schuldhulphulpverlening in Rotterdam"
"Verslag Ombudsman Gemeente Rotterdam"