donderdag 14 april 2011

NVVK: breed moratorium leidt tot kostenbesparing

In een uitvoerige, breed onderbouwde brief aan de Vaste Kamercommissie SZW heeft de NVVK gisteren haar visie gegeven op de kosten van het brede moratorium. De NVVK komt tot conclusies die zeer afwijken van de berekening van de Staatssecretaris, neergelegd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2011.

De brief van de NVVK is downloadable onder deze link. Ik neem hier de conclusie over:

"De kosten voor een WBM (wettelijk breed moratorium, hs) zijn naar verwachting veel lager dan wordt geraamd door het ministerie. De NVVK raamt deze op 2,88 mln euro bij 3000 aanvragen in 2012 en op 1,44 mln euro in 2013. In vergelijking met het aantal aanvragen om het beperkte moratorium, wat er slechts 834 waren in 2009, kan gesteld worden dat een toeloop op een middel in de praktijk veel lager kan uitvallen dan verwacht.

Wij begroten de inverdieneffecten voor zowel schuldeisers, schuldhulpverlening als het
gemeentelijke domein door de komst van het WBM op 1,8 mln euro. Dit betekent dat het totaal van kosten uitkomt op 1,08 mln euro in 2012, terwijl in het jaar 2013 de baten de kosten met 0,36 mln euro overschrijden. Daarbij gaan we uit van gelijke inverdieneffecten door de preventieve werking.

Gesteld kan worden dat op termijn de baten van een WBM de kosten zullen overschrijden.

Dit betekent echter wel dat het WBM alleen toegepast zou moeten kunnen worden onder de randvoorwaarden zoals wij genoemd hebben onder ad 1".