donderdag 28 april 2011

Masterclass Meerderjarigenbewind 17 mei 2011

In de april nieuwsbrief van Modus Vivendi staat navolgend artikel van de hand van de heer V.T. Raads:

"Met termen als 'high protected, water resistant, double coated, certified en premium quality' worden vaak producten aan geprezen die een zekere mate van duurzaamheid suggereren. Immers, een heimelijke behoefte aan geborgenheid en kwaliteit gaat in een ieder schuil. Er wordt immers verondersteld dat wanneer men producten of diensten met een loffelijke bijvoeging aanwendt, men iets goeds in handen heeft.

Het minder zinderend klinkende woord ‘beschermingsbewind’ verraadt reeds het doel waarvoor het regime in het leven is geroepen. Een nadere kwaliteitsaanduiding of (populair Engelse)toevoeging met een excellerend einddoel, lijkt niet nodig. Beschermingsbewind is een bijzonder fenomeen op zichzelf. Ontsproten uit de maatschappelijk en juridisch gevoelde behoefte aan proportionaliteit en noodzaak faciliteert de wetgever een degenen die de zwakkeren in onze maatschappij behulpzaam willen zijn.

In een beroepsklimaat waarin accreditatie, normering, certificering, auditering en permanente educatie onlosmakelijk verbonden is met de uitvoering van taken- en werkzaamheden, lijkt het soms dat de beschermingsbewindvoerder enkel op basis van bereidsheidsverklaring, een vonnis van de kantonrechter en het periodiek afleggen van rekening en verantwoording, in staat kan worden geachte zijn taken naar ‘eigen inzicht’ voor hulpbehoevenden uit te voeren en hen een pantser kan bieden tegen geldelijke bedreigingen of vermogensrechtelijke dwalingen. In de praktijk werkt dat, gelukkig, niet zo.

Terwijl onder meer de advocaat, schuldhulpverlener en bewindvoerder ingevolge de Faillissementswet zich geconfronteerd ziet met opgelegde standaardisatie, beroepscompetenties en normering, ontspringt de beschermingsbewindvoerder (nog) de dans. Van hem of haar wordt verondersteld dat de uitvoering van diens regime evident adequaat geschied. De onderbewindgestelde mag dit ook veronderstellen. De verantwoordelijke bewindvoerder realiseert zich dat naast de bereidheid ook de kundigheid noodzakelijk is.

Als de goedbedoelde intentie van behulpzame familieleden het leed van de betrokkende niet kunnen verzachten en er moet worden uitgeweken naar een externe professionele partij zijn de verwachtingen van deze partij hoog gespannen. Niet slechts de onderbewindgestelde zelf en diens directe omgeving (familie en vrienden), maar ook externe professionals op het vlak van maatschappelijke-, financiƫle-, en juridische dienstverlening hebben te maken met de(soms onfortuinlijke) consequenties van het beschermingsbewind.

In de arena waar veel professionele dienstverleners tot de tanden toe bewapend zijn, loopt de beschermingsbewindvoerder niet zelden met een houten zwaard rond, gehuld in een harnas van onfeilbaarheid. Onder toeziend oog van onderbewindgestelde en de kantonrechter wordt de beschermingbewindvoerder vanaf de zijlaan gadegeslagen. De masterclass beoogt de professionele beschermingsbewindvoerder essentiĆ«le vlijmscherpe ‘tools’ aan te reiken die hem in staat stellen zich nog verder te professionaliseren en zich staande te houden in diens Spartaans bestaan".

Voor meer informatie zie deze link