maandag 11 april 2011

KBvG waarschuwt voor gevolgen wetsvoorstel incassokosten voor consument

"Het nieuwe wetsvoorstel over de maximale hoogte van incassokosten kan zeer nadelig uitpakken voor consumenten. Daarvoor waarschuwt de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op basis van dit voorstel mogen bedrijven namelijk al na twee weken betalingsachterstand en slechts één sommatie direct de volledige maximale incassokosten in rekening brengen. Bovendien mogen deze kosten worden berekend over iedere niet betaalde termijn, wat extra nadelig is wanneer er sprake is van een maandelijks premie.

De KBvG pleit voor aanpassingen van het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer volgende week een besluit neemt. Het Wetsvoorstel maximering incassokosten beoogt duidelijkheid te verschaffen over de kosten die schuldeisers in rekening kunnen brengen bij het niet betalen van vorderingen. Onderzoek door de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MO-groep) in 2008 bracht namelijk aan het licht dat sommige incassobureaus onevenredig hoge incassokosten in rekening brachten en zich niet hielden aan de door de rechtspraak geformuleerde tarieven. De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin gaf daarop opdracht om een wettelijke regeling uit te werken die consumenten tegen te hoge incassokosten beschermt.


De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt nu dat dit wetsvoorstel wel eens heel erg nadelig kan zijn voor de consument. In het voorstel is namelijk opgenomen dat de schuldeiser (dus bijvoorbeeld het energiebedrijf of telecomprovider) na 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een sommatie de volledige maximale incassokosten in rekening mag brengen. Bij een onbetaalde factuur van € 120,00 is dat bijvoorbeeld € 40,00, bij een nota van € 900,00 mag er € 135,00 aan kosten in rekening worden gebracht. Op dit moment worden vaak alleen maar herinneringskosten of administratiekosten in rekening gebracht. Het gaat dan meestal om kleine bedragen".

Persbericht KBvG 

Commentaar: we noemen het tegenwoordig een pervers effect wanneer een maatregel een gevolg heeft dat tegengesteld is aan de bedoeling; dat zou hier zeker het geval zijn wanneer een maatregel ter voorkoming van het snijden van debiteuren ertoe leidt dat zij meer worden gesneden. Cave Tweede Kamer!