maandag 4 april 2011

KBvG: Deurwaarders zijn geen kredietverzekeraars met dank aan BFT voor de onzorgvuldige berichtgeving

Persbericht KBvG:

"De recente berichtgeving over vermeende voorfinanciering van onbetaalde rekeningen door gerechtsdeurwaarders berust op een misvatting. Het is kantoren slechts toegestaan (een deel van) de kosten van de gerechtelijke procedure voor te schieten voor de opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van de dagvaarding en de griffierechten. Het opkopen of vooruitbetalen van openstaande vorderingen om deze vervolgens te incasseren is al jaren verboden".  

"De foutieve berichtgeving vloeit voort uit een persbericht van het Bureau Financieel Toezicht, waarin wordt gesteld dat de helft van de 178 gerechtsdeurwaarderskantoren een hoog voorfinancieringrisico kent".

 "De KBvG ontkent niet dat sommige kantoren relatief veel kosten voorfinancieren. De beroepsorganisatie is dan ook hard bezig met het opstellen van verscherpte regels ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit van de gerechtsdeurwaarder. Zeker nu debiteuren vaker niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen is het van groot belang dat de risico’s binnen de perken blijven" Opmerking hs: het is daarom van het grootste belang kosten te vermijden bij debiteuren bij wie niets/weinig te halen is zeker in het licht van de voorgenomen draconische verhogingen van de griffierechten. De pilot van KBvG en Kredietbank NL in Friesland wordt er alleen maar interessanter door 

"Anderzijds is het voorstel van het BFT om iedere vorm van voorfinanciering te verbieden een heilloze weg, aldus Wisseborn. “De kans is groot dat dit door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA gezien zal worden als verboden marktregulering. Bovendien zal dan blijken dat incassobureaus wél grote bedragen kunnen voorschieten. Daarmee komt de concurrentiepositie van veel deurwaarderskantoren in gevaar, terwijl het ministerie en de NMA juist meer concurrentie" Opmerking hs: misschien wil SEO hiernaar in opdracht van de KBvG wel een onderzoekje doen waarbij de conclusies voorafgaand kunnen worden ingekocht