donderdag 28 april 2011

Grootschalige fraude bij veilingen onroerende zaken

De NMA verricht onderzoek naar 14 handelaren die ervan worden verdacht prijsafspraken te hebben gemaakt bij executieveilingen. Gevolg van die afspraken is dat de veilingen een lager dan marktconform bedrag opbrengen. Hierdoor worden niet alleen de eigenaren benadeeld maar ook de hypothecaire geldschieters en de staat in het geval een hypotheekgarantie is afgegeven.

"De NMa denkt dat de handelaren het biedproces onderling afgestemd hebben door zo laag mogelijk te bieden ten koste van de eigenaren. Daardoor zouden de verkopers achtergebleven zijn met een onnodig hoge restschuld. De gekochte huizen werden later op 'naveilingen' binnen het kartel doorverkocht voor een hogere prijs. De winst die dit opleverde werd onderling verdeeld'. 

De NMA meldt dat er nog onderzoeken lopen tegen enkele honderden andere handelaren.

Zie FD heden

Verhalen van dit type zingen al jaren rond in het circuit  in combinatie met verhalen van argeloze particulieren die wilden gaan bieden op een veiling en vervolgens zodanig werden geintimideerd dat zij daarvan hebben afgezien en ijlings weer zijn vertrokken.

De Minister van Justitie heeft om de kwaliteit van prijsvorming op veilingen te verbeteren een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij ook via internet kan worden geboden, zie deze link