zaterdag 16 april 2011

Bisschoppenconferentie moet Kalbfleisch ontslaan als lid van de Commissie Deetman

Terwijl integriteitsproblemen Mr. Kalbfleisch nopen om terug te treden als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is dat in de visie van voorzitter Deetman geen bezwaar om hem wel zitting te laten houden in de naar hem genoemde door de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR benoemde commissie die een onderzoek instelt naar seksueel misbruik in de Nederlandse kerkprovinsie.

In het  het NRC van gisteren stond:
"De van meineed verdachte Pieter Kalbfleisch mag zijn werk blijven doen als lid van de commissie Deetman die het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt. Dat vindt voorzitter Wim Deetman. “De commissie wacht een uitspraak van de rechter af”, zegt de woordvoerder van Deetman, die tevens lid is van de Raad vanState".

Vast staat in ieder geval al dat Kalbfleisch magistratelijk vrindje Westenberg voor rekening van de NMA tegen betaling advies vroeg dat aan de NMA werd gedeclareerd door de echtgenote van Westenberg. Als (voormalig) magistraten wisten beiden dat dit niet was toegestaan. De Rijksrecherche onderzoekt of Kalbfleisch meineed heeft gepleegd in de Chipshol-zaak waarbij de verdenking is dat hij vrindje Westenberg naar voren heeft geschoven om in deze zaak te beslissen ten faveure van vrindje Van Andel - hetgeen deze vervolgens deed waarna door het Hof Den Haag in beroep de uitspraak werd vernietigd.

Kalbfleisch is met zijn huidige partner (een vorige partner is getuige tegen hem in de Chipshol zaak) van het jetsetterige type, zie dit artikel uit de Telegraaf, waaruit ik citeer:

"Pieter Kalbfleisch en zijn charmante partner Marleen Zuyderhoudt kom je overal tegen in het Haagse societycircuit, en ook ver daarbuiten. Bij het jaarlijkse Koninginnebal in het Scheveningse Kurhaus, op 29 april waar er om middernacht door het stel wordt getoast op de gezondheid van de Koningin, bij de traditionele Haringpartij op het terrein van universiteit Nijenrode met talloze toppers uit het bedrijfsleven en de politiek, en ook op het paleis Noordeinde als prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, gastheer is van het jaarlijkse gala en in Marleen Zuyderhoudt een actief bestuurslid treft".

Daar waar het integriteitsprobleem van Kalbfleisch maakt dat hij moet terugtreden als bestuursvoorzitter van de NMA kan hij in de visie van de protestant Deetman rustig blijven zitten in gelijknamige Commissie; kennelijk is voor de NMA meer integriteit vereist dan in RK milieu; daar komt het er niet zo op aan! Praktiserend R.K. gelovigen waren in die Commissie niet benoembaar aangezien zij a priori verdacht werden van onvoldoende integriteit.

Mijn opvatting is en blijft dat Deetman zelf schnabbelend een aantal vrindjes aan schnabbels heeft geholpen om over de rug van de R.K. Kerk onderzoekertje te gaan spelen en als het zo uitkomt nog wat klappen uit te delen aan de Paapse Kerk. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Doordat de bisschoppenconferentie met de voorzitter voorop achter het advies van Deetman zijn aangegaan, waarbij mijn taxatie is dat de voorzitter van de conferentie en Deetman zelf ook vrindjes zijn in het old boysnetwork.

De bisschoppen kunnen niet zeggen dat zij niet gewaarschuwd zijn; ik heb er een reeks artikelen aan gewijd onder de kop "Aan de vooravond van een historische vergissing". Een publicatie hierover is in voorbereiding om zoveel mogelijk te voorkomen dat de geschiedenis zich kan  herhalen doordat mensen niet weten wat de Nederlandse bisschoppen anno 2010 willens en wetens hebben gedaan tot schade van de R.K. Kerk. Het zijn niet alleen pedofielen die eenmaal gewijd tot bisschop de Kerk schaden!

Wij weten inmiddels dat ook de voorzitter van de Conferentie ten tijde van het instellen van de Commissie zelf een ernstig integriteitsprobleem had aangezien zijn congregatie een van de poelen des verderfs bleek in het reguliere veld.

In de Volkskrant van vandaag worden vraagtekens geplaatst bij de Commissie Deetman: "In zijn rol als lid van de commissie Deetman is Kalbfleisch rechtstreeks betrokken bij het zoeken naar de waarheid rond het seksueel misbruik. Daarbij ondervraagt hij persoonlijk slachtoffers, zo blijkt uit gespreksverslagen die in bezit zijn van NRC Handelsblad. De slachtoffergroepen van seksueel misbruik binnen de kerk, verenigd in Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik, willen dat Kalbfleisch tijdelijk terugtreedt uit de commissie Deetman". 

Het lijkt mij dat niet Deetman maar de conferentie en de KNR de vraag moeten beantwoorden of dit lid van de Commissie te handhaven is en typerend voor het optreden van Deetman dat hij de conferentie weer eens voor het blok probeert te zetten, ervan uitgaand dat zij hem ook ditmaal weer als makke schapen zullen volgen.

Aan het collectevee zijn nog geen mededelingen gedaan over de kosten van de commissie Deetman en de verdeling daarvan. Aangezien de viespeukerij zich concentreert bij regulieren ligt het voor de hand dat de KNR daarvan het overgrote deel draagt; daar kan het door de pensioengelden toch niet op en was de KNR in het verleden de grootste sponsor van de AMB. In de kringen van de KNR vierde het R.K liberalisme hoogtij en dat is mijns inziens ook een belangrijke verklaring voor de aberraties in seksueel opzicht. De Commissie Deetman zal daar wel niet aan toekomen; die commissie moet op aangeven de gemijterde dominee uitzoeken of het celibaat de verklaring is; het lijkt me dat het bisdom Groningen-Leeuwarden de kosten van dit deelonderzoek moet dragen. De Korte liet eerder in de pers al weten dat geld geen rol speelt bij de kosten van de Commissie Deetman -laat hij daar dan zelf in ieder geval maar de rekening van vermijdbare kosten dragen.

Het regenteske van het old boys network is van hetzelfde genre als uit het proces tegen Wilders gisteren naar voren kwam bij de verklaringen van de heren Schalken en Hendriks die denken dat zij vanuit hun eetclubjes Nederland kunnen regeren en er daarbij geen moeite hebben om bij een etentje aan een aangezegde getuige-deskundige uit te leggen dat hij zich intellectueel diskwalificeert door iets lelijks te zeggen van de Islam. Deetman heeft de R.K. Kerk aan dit genre lieden uitgeleverd en dat is de schuld van de bisschoppen die hem daartoe de gelegenheid gegeven hebben.  Zij hebben nu de kans een statement te maken door Kalbfleisch uit de commissie te zetten teneinde voor een keer de suggestie te wekken daadkrachtig te zijn en de teugels in eigen handen te houden.

Zie ook de column van Youp van't Hek in het NRC van heden. In deze wereld zijn wij meegesleurd door de protestant Deetman! Goed gedaan paarse jochies!

Ik stuur maar weer eens een copie van dit artikel met alle bijlagen aangetekend naar de nuntius teneinde te verzekeren dat de Heilige Stoel weet wat hier door bisschoppen wordt afgeprutst.