donderdag 7 april 2011

"Gemeentelijke autonomie bedreiging uniform en hoogwaardig aanbod schuldhulpverlening"

"De raad ziet in de resultaten van de quickscan bevestigd dat de gemeentelijke autonomie op het gebied van schuldhulpverlening tot rechtsongelijkheid voor burgers met schulden kan leiden en dus ook voor schuldeisers. De recente geschiedenis rond de totstandkoming van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bekrachtigt dat gemeenten die autonomie belangrijker vinden dan een uniform en hoogwaardig aanbod van schuldhulpverlening. Daarmee blijven de belemmeringen voor burgers met financiƫle problemen gehandhaafd. Naast rechtsongelijkheid leidt dat in de ogen van de raad ook tot onnodige maatschappelijke schade.

De quickscan sterkt de raad in zijn overtuiging dat de toegankelijkheid en kwaliteit van schuldhulpverlening versterkt moeten worden en dat de burger meer mogelijkheden moet krijgen om een volwaardige aanvraag Wsnp in te dienen. Recente initiatieven zoals de pilot waarbij bewindvoerders in staat worden gesteld om verzoeken voor een moratorium volgens artikel 287 b Fw, een dwangakkoord volgens artikel 287 a Fw en een voorlopige voorziening volgens artikel 287, lid 4 Fw, alsmede de mogelijkheid voor advocaten en bewindvoerders Wsnp om de verklaring ex artikel 285 Fw af te geven, kunnen daartoe bijdragen en verdienen daarom verdere steun van de Raad en het Ministerie".

Een gewaardeerde, opmerkzame lezer wijst mij op bovenstaande prikkelende passage uit de gisteren verschenen Quick Scan in opdracht van het Bureau Wsnp. Ik heb nog geen tijd gehad het document te lezen. Hebben lezers van de Linkedin Groep Observatrix hier al iets over te zeggen?