woensdag 2 maart 2011

"Driekwart valt uit bij schuldhulpverlening"

"Drie op de vier Amsterdammers die in een schuldhulpverleningstraject terechtkomen, stoppen daar voortijdig mee of worden weggestuurd. Wethouder Freek Ossel van Wonen, Werk en Armoede wil dat aantal terugbrengen naar maximaal 37,5 procent.

Ossel erkent dat zijn doelstelling erg ambitieus is. “Schuldenaars hebben vaak meerdere problemen. Denk aan alcohol- of drugsverslaving. Maar het is een serieuze poging waard om deze groep te helpen.”

Ook het aantal mensen dat diep in de schulden raakt en een beroep moet doen op hulp, is het afgelopen jaar flink toegenomen: van ongeveer twaalf- naar ruim veertienduizend. De om­vang van hun schulden ligt in totaal rond de 42 miljoen euro. 

Volgens Ossel valt er de ko­mende jaren nog veel te verbeteren. Zo moeten de maatschappelijk dienstverleners scherpere in­takegesprekken gaan voeren. “Men­sen moeten volledig met de billen bloot en duidelijk maken waar hun schulden zitten. We wil­len afspraken maken met de maatschappelijk dienstverleners over efficiĆ«nter werken zodat ze op kortere termijn resultaten kunnen boeken. Overigens doen zij het helemaal niet slecht, maar het kan nog beter.”

Zie Metro heden