woensdag 9 maart 2011

URGENT! Memorandum leden Tweede Kamer over wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

In het frequent overleg met Nadja Jungmann namen wij zojuist onderstaande elementen door die mogelijk voor U van belang zijn in het debat vanavond.

1. Schuldhulpverlening is ook nu geen el dorado voor fraudeurs; die horen in minnelijk noch wettelijk traject thuis.

2. Crediteuren uit het MKB zouden op de banken moeten springen van vreugde over het brede moratorium, aangezien zij daar het meest van profiteren nu in de huidige situatie grotere, institutionele crediteuren er na mededeling minnelijk traject met de (schrale) buit  van door gaan en zich bevoordelen; door het brede moratorium word de MKB-crediteur uit zijn achterstandpositie gehaald en kunnen de groten niet meer voordringen over de rug van de kleintjes.

3. Het MKB vormt trouwens over all een kleine fractie onder de crediteuren; het overgrote deel wordt gevormd door fiscus, kredietverstrekkers, woningcorporatie, energie en telefoonproviders (zie onder meer proefschrift Nadja Jungmann).

4. Het brede moratorium levert geld op omdat er geen tijd meer behoeft te worden besteed aan korte termijn discussies met crediteuren die willen voordringen en gaan ontruimen dan wel beslag leggen. Het feit dat de wettelijke mogelijkheid voor een breed moratiorium bestaat zal in het overgrote gedeelte van de gevallen voorkomen dat er daarvoor nog daadwerkelijk een beroep op de rechter behoeft te worden gedaan wanneer de hulpverlening rechterlijke maatregelen aankondigt. Uit de vijfde en zesde monitor Wsnp blijkt dat na invoering van de zogenaamde minnelijke middelen in het wettelijk traject (moratorium, gedwongen medewerking en voorlopige voorziening) deze effect hebben zonder te worden gebruikt en dat in die gevallen waarin de rechter wordt  benaderd in veel gevallen de crediteur het daarop niet wil laten aankomen, zeker niet wanneer gebrek aan medewerking ook nog eens wordt afgestraft met een kostenveroordeling.

5. Er zal bovendien sprake zijn van subsitutie van smal moratorium ex 287 b Fw naar breed moratorium. Per saldo zou het wel eens zo kunnen zijn dat het brede moratorum geld oplevert bij schuldhulpverlening en bij de rechterlijke macht door reductie van de hoeveelheid werk.

6. Het is van groot belang dat de specificaties van het product schuldhulpverlening binnen de wet worden gehouden; nu ontbreken inhoudelijke criteria en kan de gemeente gaan uitmaken wat er al dan niet gebeurt. Binnen het kader van het wetsvoorstel zou een gemeente nu kunnen volstaan met een verwijzing naar website zelfjeschuldenregelen.nl; dat was niet de bedoeling van de wet; die was iedere burger een recht op kwalitatief aanvaardbare schuldhulpverlening te bieden ongeacht de plaats waar hij in Nederland woont en ook crediteuren weten de woonplaats van de debiteur geen verschil maakt voor de wijze waarop schulden worden geregeld.