donderdag 3 maart 2011

Uit de verzamelbrief SZW van 3 maart 2011

"Om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening worden momenteel de volgende producten ontwikkeld: · Handreiking visie en beleidsplan schuldhulpverlening (BMC)
· Handreiking best practices primair proces schuldhulpverlening (Hiemstra & De
Vries)
· Onderzoek klantprofielen en vraaggericht aanbod schuldhulpverlening
(Regioplan)
· Handreiking best practices integraal beleid schuldhulpverlening (Policy
Productions)
· Onderzoek kosten en baten schuldhulpverlening (APE)

Voor de ontwikkeling van deze producten zullen de komende weken diverse gemeenten worden benaderd. Het ministerie stelt het op prijs als gemeenten hieraan hun medewerking verlenen.

Meer informatie over schuldhulpverlening vindt u op het Gemeenteloket, dossier schuldhulpverlening. U kunt zich daar ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de behandeling van het wetsvoorstel en de activiteiten die plaatsvinden om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening".

Zie overheid.nl