maandag 28 maart 2011

Project Turbosanering van start

"De Gemeentelijke Kredietbank wil met het project Turbosanering proberen de schuldhulpverlening te versnellen. Door onbetaalde rekeningen 'op te kopen' zou de looptijd van schulden fors bekort kunnen worden.

'Het traject van schuldhulpverlening is nu te traag', vindt directeur Jan Tingen van de GKB. 'Het heeft een te lange doorlooptijd.' Met het overkopen van de schulden, kan die tijd korter worden. Schuldhulpverlening kan dan sneller starten. Tingen: Stel dat een cliƫnt 20 schuldeisers heeft en wij kunnen elf eigendomsrechten kopen. Dan hebben we een meerderheid en kunnen we afdwingen dat er een akkoord gesloten wordt.'

,Het grote verschil zit hem er dan in dat in de huidige situatie schuldeisers die weigeren een akkoord te sluiten het traject kunnen vertragen. Het tempo van de traagste is bepalend. Als de GKB de trage schuldeisers kan dwingen mee te doen, wordt het tempo van de meewerkende schuldeiser dus bepalend. En dat levert tijdwinst op. 'Ik denk dat de looptijd van zo'n traject met tweederde teruggebracht kan worden', aldus Tingen. Als Turbosanering eenmaal loopt, hoopt hij dat 'de slomen eieren voor hun geld kiezen' en sneller mee zullen werken"

Zie Binnenland Bestuur

Dit project is ontstaan uit een concept bedacht door Nadja Jungmann en ondergetekende dezes. Wij hebben hierover ieder gepubliceerd op 18 maart 2010 "Zie een nieuwe lente, een nieuw schuldhulp geluid". De heer Jan Tingen van de GKB Assen was bereid in de praktijk te onderzoeken, of het concept werkt. Het Ministerie van SZW financiert het proefproject. Nadja Jungmann en ik zijn beiden nauw betrokken bij het project in Assen.