woensdag 30 maart 2011

Hoe gaat het nu verder met het wo gemeentelijke shv?

In de week van 12, 13 en 14 april 2011 is de voortzetting van het plenair debat (repliek- en dupliek) gepland. Zie link

Vraag rijst hoe deze behandeling zich verdraagt tot het onderzoek dat de Kamer heeft opgedragen naar de kosten van het brede moratorium. De regeling daarvoor vindt U onder deze link

Dit onderzoek zal naar mijn verwachting niet gereed kunnen zijn ten tijde van het plenair debat. Worden de amendementen over het brede moratorium dan opgeschort en wordt besloten over de rest van de inmiddels nogal inhoudsarme wet waarbij weer wel wordt voorgesteld recidivisten tot in eeuwigheid van hulp uit te sluiten ongeacht de omstandigheden?

In ieder geval zal een analyse gemaakt moeten worden van de benadering van de Stas die bij brief van 23 maart jl. aan de Kamer is gezonden, zie link Zijn de ketenpartners daar al mee bezig?