dinsdag 8 maart 2011

Dinsdag en woensdag parlementaire behandeling wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening; waar blijft het vijfde amendement?

Spoeddebatten daargelaten -bijvoorbeeld over de privebezoekjes van de koningin- wordt het wetsvoorstel 32 291 door de Tweede Kamer behandeld op dinsdag 8 maart vanaf 15.30 uur en aanstaande (As)-woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur. Zie agenda Tweede Kamer

Het debat is live on line te volgen, zie knop onderaan bovenstaande link.

Op de valreep diende het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) nog een zeer belangrijk en goed doordacht amendement in:

Artikel 8a Kwaliteitseisen schuldhulpverlening

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden kwaliteitseisen gesteld aan de schuldhulpverlening.

2. De kwaliteitseisen houden in ieder geval in:
a. een minimum opleidingsniveau voor schuldhulpverleners;
b. werkwijze van de schuldhulpverleners;
c. afspraken op medewerkersniveau;
d. afspraken op organisatieniveau, en
e. de uitvoering van de schuldhulpverlening.

Toelichting
Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kwaliteitseisen aan de schuldhulpverlening worden gesteld. Die ontbreken nu in veel gevallen waardoor mensen makkelijker prooi kunnen worden van malafide bureaus. Met dit amendement willen de indieners voorkomen dat iedereen zomaar schuldhulpverlener kan worden. Bovendien garandeert dit amendement een minimumkwaliteit voor schuldhulpverleners.

Nu de branche er niet in is geslaagd de certificering tot een geslaagd project te maken en geldhongerige certificeerboeren dit kind voortijdig en nog niet eens in de wieg hebben gesmoord ligt het voor de hand dat de Minister liefst in twee kantjes samenvat hoe het wel moet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van elementen van de NEN-norm (die door SZW toch al nagenoeg volledig is betaald). Het is een spannende uitdaging dit zo beknopt mogelijk te doen en ik heb -hoe meer ik erover nadenk- zin er een weekend voor te gaan zitten om een suggestie voor een voorontwerp op te stellen. Door een AMvB zijn we ook van het schandaal af dat je grof geld moet betalen om de tekst te mogen zien - hetgeen de NEN kennelijk normaal vindt maar gewone mensen te gek voor woorden.

Trouwe lezers weten dat er nog drie amendementen zijn ingediend onder meer betreffende het brede moratorium. Het valt op dat de amendementen zijn ingediend door D'66 en de SP (drie stuks). De andere partijen hebben zich in de vaste kamercommissie SZW toch ook geroerd over deze kwestie?

Ik schreef naar aanleiding van de tweede nota van wijziging mijn bijdrage "Turbulentie rondom wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening; hoe een half ei dreigt te verworden tot een lege dop" Aanvaarding van het vierde amendement geeft aan het wetsvoorstel de inhoud weer terug, waarbij ik er voorstander van blijf dat een limiet wordt gesteld aan niet toelating wegens recidive (wat mij betreft maximaal vijf jaar) en de optie van een hardheidsclausule; dan zou voor de afwisseling de regeling van het minnelijk traject positief afsteken bij de Wsnp. Jammer dat nog geen kamerlid een amendement in deze zin heeft ingediend bij artikel 2 lid 4 wetsvoorstel. Het kan nog steeds en is weinig werk.