dinsdag 15 maart 2011

Deetman smijt met geld van de R.K. gelovigen in NL

"De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de religieuze ordes en congregaties zijn bereid schadevergoedingen te betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik, ook al zijn de feiten verjaard. Dat verklaarde voorzitter Wim Deetman van de onderzoekscommissie seksueel misbruik gisteren bij de Belgische Kamercommissie Seksueel Misbruik".

"De oud-minister vertelde bij de Kamercommissie dat hij persoonlijk door voorzitter Ad van Luyn van de Nederlandse bisschoppenconferentie werd aangezocht voor een onafhankelijk onderzoek. “De Nederlandse bisschoppen lieten me geheel de vrije hand”, aldus Wim Deetman. “Ze betalen ons ook, al sprak ik geen eindbedrag met hen af. Ik kon topwetenschappers rekruteren en stelde een twaalfkoppig onderzoeksteam samen. Voor minder deed ik het niet.”

Zie katholieknederland.nl

De conferentie en de KNR hebben hier nog niets over bekend gemaakt. De commissie Lindenbergh heeft voorzover bekend nog niet gerapporteerd; dat zal Deetman een zorg zijn want hij weet dat de bisschoppen toch van meet af aan vrijwillig aan zijn leiband hebben gelopen en dat vermoedelijk zullen blijven doen.

Degenen die kerkbijdrage betalen krijgen weer een indruk hoe er met hun geld wordt omgesprongen; carte blanche voor een commissie onder leiding van een protestante, mediabeluste voorzitter, die keer op keer de conferentie voor het blok zet en al zijn vrindjes laat beunen voor rekening van de RKK NL, en smijten met geld naar pretense slachtoffers. Aperite portas voor alle querulanten, die al dan niet in een problematische schuldsituatie verkeren: bij de Roomse Kerk ligt het geld op straat! Een collectief moratorium in de betaling van de kerkbijdrage is te overwegen totdat de bisschoppen hebben duidelijk gemaakt hoe zorgvuldig zij omgaan met gedoneerde middelen en wat de kosten zijn van de commissie Deetman (en de financiering daarvan). De lopende lasten voldoen zij dan (voorlopig?) maar even uit de liggende gelden.

Addendum:
Inmiddels heeft een niet nader genoemde woordvoerder namens de conferentie afstand genomen van de uitspraken van Deetman, maar de vraag is of dit een formele kwestie is of dat  binnenskamers door "Ad van Luyn" aan "Wim" al lang is meegedeeld dat hij ook dit punt wel bij zijn collegae door de strot zal jagen - waarbij niet te verwachten is dat die daartegen noemenswaardige weerstand zullen bieden nadat zij het eerdere dictaat van Deetman ook klakkeloos zijn gevolgd.

Zie ook mijn reeks artikelen "Aan de vooravond van een historische vergissing".