donderdag 24 maart 2011

Begroting SZW kosten breed moratorium naar Tweede Kamer

Gisteren heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer de tijdens het plenaire debat SZW toegezegde brief over het brede moratorium gestuurd, zie link

Studie vindt inmiddels plaats naar de argumentatie. Leden van de Linkedin Groep Observatrix die willen meedoen zijn van harte welkom, zie deze link

In ieder geval zal de Tweede Kamer ook zelf een onderzoek (laten?) uitvoeren naar deze kosten.