vrijdag 25 februari 2011


" Hem zonder vrees te dienen
                                                                            in vroomheid en gerechtigheid
                                                                            alle dagen van ons leven”
                                                                                                               Lucas 1, 74-75

Bedroefd maar in grote dankbaarheid voor al het goede dat wij van hem mochten ondervinden, geven wij u kennis dat, na te zijn gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan onze dierbare echtgenoot, vader en schoonvader

LAMBERTUS SCHRUER,
echtgenoot van Petronella Maria Zoetmulder,

geboren te Rotterdam op 31 augustus 1922,
overleden te Oost-Souburg op 18 februari 2011,

begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice‎,
en de pauselijke ridderorde van Sint Silvester,
titulair lid van de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
drager van de Gouden Jacobstaf van Scouting Nederland,
en begiftigd met de Karl Landsteiner Penning van het Rode Kruis

P.M. Schruer-Zoetmulder

Erica Schruer
Bernadette en Ruud Cassee-Schruer

De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen in de Sint Hildegardiskerk aan de Blommersdijkselaan te Rotterdam op 25 februari 2011 om 11.00 uur. Aansluitend zal omstreeks 13.00 uur de begrafenis plaatshebben op de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius aan de Nieuwe Crooswijkseweg 123 te 3034 PN Rotterdam. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

Geen bezoek en geen toespraken

Correspondentie-adres:
H.D.L.M. Schruer
Bergsingel 249
3037 GW Rotterdam