maandag 14 februari 2011

Wijzer in schuldpreventie - schuldpreventiewijzer

"In de afgelopen jaren hebben diverse gemeenten en schuldhulpverlenende organisaties het inzicht dat preventie belangrijk is omgezet in daden. Deze pioniers van preventie hebben inmiddels een bruikbaar en divers arsenaal aan preventie-instrumenten ontwikkeld. Een van de kenmerken van pionieren is dat ontwikkelingen vaak parallel plaatsvinden. Zo ook bij schuldpreventie. Vergelijkbare instrumenten werden op verschillende plaatsen naast of na elkaar ontwikkeld. Inmiddels zijn de pioniers hun preventiebeleid aan het doorontwikkelen en zijn veel (schuldhulpverlenende) organisaties en gemeenten die op dit vlak nog niets deden de eerste stappen aan het zetten.

Met de door lector dr. Nadja Jungmann en drs. Frauke van Iperen geschreven SchuldPreventiewijzer willen we iedereen die aan de slag wil met schuldpreventie op weg helpen. Door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit de gedragsleer bieden we organisaties die al een eind op streek zijn handvatten voor doorontwikkeling. De toelichting op het belang van schuldpreventie moet hulp bieden aan diegenen voor wie schuldpreventie nog onbekend terrein is. De SchuldPreventiewijzer bestaat uit een strategisch stuk en een concreet stappenplan om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van lokaal preventiebeleid".

Het resultaat is met ingang van vandaag te raadplegen onder deze link. De website biedt een schat aan uit de praktijk gegrepen voorbeelden waardoor hopelijk kan worden voorkomen dat hetzelfde wiel in Nederland meerdere malen wordt uitgevonden met alle daaraan verbonden vermijdbare kosten.