vrijdag 30 december 2011

"De euro maakt ook echte slachtoffers"

Van welingelichte kringen:

"Kinderen uit armoede in een zorginstelling plaatsen is in Griekenland in korte tijd de nieuwe trend geworden. SOS Kinderdorpen in Athene kreeg dit najaar al meer dan vijfhonderd kinderen aangeboden, vertelt Dimitris Tzouras, die er al bijna twintig jaar werkt. Er was zelfs een zuigeling op de stoep, met een briefje. ‘Ik kom niet terug om Anna op te halen. Ik kan niet voor haar zorgen. Doen jullie het. De moeder.’ Dat schrijft het Nederlands Dagblad.

En er is meer op komst, zegt Ilias Ilioupolis, van de ambtenarenbond Adedy. Juist omdat zoveel Grieken in de staatssector werkten, zijn de klappen hard. Ontslagen werknemers verliezen zestig procent van hun salaris en voor elke tien gepensioneerden komt er slechts één ambtenaar terug".

RKKnipsel: Nieuwe kardinaalsringen zijn besteld - maar in welke maten?

Uit Vaticaninsider:

"In February - in all likelihood the 18th and 19th of February - the fourth consistory for the creation of new cardinals in Benedict XVI's pontificate will take place. Vatican Insider has written many times of the lists of possible new cardinals: the now-imminent decision is confirmed by the purchasing of the new cardinal's rings. It is tradition, in fact, for the reigning Pontiff to give a ring to the new “senators of the Church”. Up until now, Pope Ratzinger has given newly-created cardinals rings forged on the model used during John Paul II's pontificate (a rectangle of worked gold, upon which stands a cross). But now a design has been approved for a new cardinal's ring, made in the form of a cross, which will be used for the first time next February. It was created by ecclesiastical goldsmiths the Savi Brothers, who work in Borgo Pio, at a cost of around €1,500. The Savis have already worked for some time with the Office of Papal Liturgical Celebrations: they are the ones who created the papal “ferula,” the cross the Pope uses as a pastoral staff during Mass".

Kanttekening:
Zouden de mogelijke kandidaten al aan de hand van een kartonnetje met gaten de maat hebben opgegeven? "Wij zijn bezig mer een inventarisering van de ringmaten met het oog op Uw mogelijke creatie tot kardinaal. Wij hebben daarom 200 kandidaten aangeschreven die mogelijk in aanmerking komen.

Wilt U Uw maat opgeven door Uw ringvinger in de gaten op bijgevoegde kaart te steken en per e-mail aan santopadre@vatican.van het nummer van het best passende gat aan ons doorgeven?

Deze brief en Uw antwoord daarop valt onder pauselijk geheim. Wij willen het dus niet morgen teruglezen op twitter en laten door de pauselijke intelligence, die na de affaire Williamson veel tijd en aandacht besteedt aan het lezen van twitter en weblogs nauwlettend bewaken wat er gebeurt en tot wie meldingen te herleiden zijn. Indicatie dat bepaalde kandidaten hebben gelekt maakt dat zij afvallen.

Uiteraard kunt U aan het opgeven van Uw ringmaat niet de verwachting ontlenen dat U wordt benoemd. Wij behouden ons alle rechten voor. Voor het geval U niettemin al groot rood en klein rood wilt bestellen kunt U dat doen via www.euroclero.it".

De naam van de aartsbisschop wordt weer genoemd maar dat is overgeschreven van Sandro Magister, dus dat telt niet extra als indicatie.

MEDEDELING VOOR DE AARTSBISSCHOP EN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN:
VOORZOVER U IN DIT BERICHT WEER EEN NIEUWE REDEN VINDT OM EEN TUCHTKLACH TEGEN MIJ IN TE DIENEN, OMDAT IK TOEVALLIG OOK NOG ADVOCAAT BEN, MOET U DAT VOORAL DOEN!

RKKnipsel: Kijkje in de keuken van de Lucasparochie

Uit Nijkerk nieuws.nl:

"Daarna duikt de pers op deze materie en komt het geheel in een enorme stroomversnelling. Volgens afspraak werden alle telefoontjes doorverwezen naar Astrid van Schaik, onze PR contactpersoon. Die kon in veel gevallen niet anders doen dan doorverwijzen naar het bisdom. Er komen nieuwe gegevens bij de pers binnen. Vooral Omroep Gelderland speelt daarin een centrale rol. Op dinsdag 27 december heeft een slachtoffer zich daar gemeld. Overleg hierover tussen parochiebestuur en dhr. Zuijdwijk, woordvoerder van het bisdom, leidt niet tot bereidheid van het bisdom om openheid van zaken te geven (zie bijvoorbeeld het artikel in het AD van woensdag 28 december: Kerk zwijgt nog zeker zes weken over pastoor Sturkenboom). Door deze opstelling van het bisdom heeft Astrid van Schaik besloten om haar functie ter beschikking te stellen. Vanaf dat moment liepen de lijnen over de communicatie naar buiten tussen bisdom en parochiebestuur uiteen. Besloten wordt om op donderdag 29 december samen te komen (parochiebestuur en pastoresteam) om een eigen verklaring op te stellen met opening van zaken, deze op de website te plaatsen en bekend te maken bij de locatieraden, pastoraatsgroepen en de pers.

Woensdag 28 december wordt door de woordvoerder van het bisdom, dhr. Zuijdwijk, bekend gemaakt dat de aard van de klacht over pastoor Sturkenboom gaat over seksuele handelingen. Dezelfde dag nog wordt dit via radio en tv bekend gemaakt. Het parochiebestuur noch het pastoresteam wordt hierover ingelicht door dhr. Zuijdwijk. De secretaris wordt door Omroep Gelderland benaderd voor een eerste reactie. De secretaris neemt vervolgens contact op met dhr. Zuijdwijk en verneemt van hem dat hij de pers heeft meegedeeld dat via het parochiebestuur twee klachten bij het bisdom terecht zijn gekomen. Na enig overleg wordt duidelijk dat één klacht van ons afkomstig is en het blijft onduidelijk van wie de andere klacht is. Dat heeft ertoe geleid dat de secretaris tijdens het interview met Omroep Gelderland openheid van zaken heeft gegeven.

Na uitzending van dit interview blijkt dat maar zeer beperkt werd weergeven wat gezegd is".

De tekst staat ook op de website van de parochie, zie link Ik ben benieuwd hoe lang.

donderdag 29 december 2011

RKKnipsel: Nieuwe feiten uit de aartsdiocesane poel des verderfs

Uit de Puttenaer:

"Pastoor Albert Rubrech uit Putten, behorend tot de St. Lucasparochie, is van zijn taken ontheven en uit zijn functie geschorst, evenals pastoor Bert Sturkenboom. Dit heeft persvoorlichter van het bisdom Utrecht, de heer mr. Zuijdwijk bevestigd.

,,De parochie zit nu met 2 mensen die uit hun functie zijn ontheven. Hoe wij verder gaan hangt af hoe het verder gaat met de beide heren. Tegen pastoor Rubrech is ook een getuigenverhoor geweest en we moeten de zaak nu afwachten. Tijdelijk wordt nu waargenomen in de parochie door vicaris Hans Pauw. Dit is tijdelijk omdat de vicaris-generaal Herman Woorts wanneer hij terugkomt van een vakantie in het buitenland deze taken zal gaan waarnemen.''

Beide pastoors van de St. Lucasparochie worden beschuldigd van seksueel misbruik.

Pastoor Bert Sturkenboom was voorzitter van het parochiebestuur en teamleider van de pastores. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe St. Lucasparochie. Albert Rubrech ging nog steeds de vrijdagviering voor in de r.k. kerk in Putten".

Hoe vaker naar de kerk, hoe lager je bloeddruk?

Zie link:

"Al eerder toonden onderzoeken aan dat gelovige mensen gezonder en gelukkiger zijn en bestendiger relaties hebben.

Maar het blijkt niet alleen de religie te zijn die iemand aanhangt die van invloed is, ook het aantal actieve geloofsuren is van invloed. Zo hebben mensen die vaak naar de kerk gaan een significant lagere bloeddruk…….

Een langdurige Noorse studie onder leiding van Torgeir Sorensen laat dit zien.
Het is voor het eerst dat een Europese studie tot deze conclusies komt. In de Verenigde Staten werd de bloeddruk wel al in verband gebracht met het kerkbezoek. Ongeveer 90% van de deelnemers van het onderzoek behoorde tot de Kerk van Noorwegen, maar slechts 4% bracht wekelijks een bezoek aan de kerk".

Naschrift:
Het onderzoek differentieert naar kerkgenootschap. Wat mijzelf betreft bevestigt n=1-onderzoek in ieder geval dat de RKK een nadelige invloed heeft op mijn gezondheid. Maar ik denk niet dat er verder onderzoek is gedaan bij gelovigen tegen wie door een kerkgenootschap een tuchtklacht is ingediend om invloed uit te oefenen op dier weblog. Heren, ook daarvoor bedankt. Stay tuned, the best is yet to come!

"Grote vraagtekens bij Stadsbank Oost-Nederland"

Uit Tubantia:

"De fractie van Gemeentebelangen Twenterand zet grote vraagtekens bij de werkwijze en positie van Stadsbank Oost-Nederland (SNO). Het door GBT aangevraagde raadsdebat wordt wat fractievoorzitter Albert Engels betreft meteen in het eerstvolgende raadsdebat in januari op de agenda geplaatst.
Exact een jaar geleden hebben we al vragen gesteld over deze kwestie na klachten van cliënten'', aldus Engels. De antwoorden stemden ons niet tot tevredenheid. De klachten bleven binnenkomen. Kennelijk is er geen verbetering opgetreden dus wordt het tijd de werkwijze en positie van de Stadsbank ter discussie te stellen in een raadsdebat.''. 

Engels vervolgt: ,,Wat ons vorig jaar al zorgen baarde is dat inwoners, die zich aanmelden voor schuldhulpverlening bij de Stasdbank, in nog ernstiger financiële problemen raken. Schulden lopen zelfs op, zo is onze conclusie. In diverse artikelen van dagblad de Twentsche Courant Tubantia is dit bevestigd. Dit kan niet de bedoeling zijn.''

,,Eenvoudige hulp - zoals het intakegesprek - gaat op zich goed, maar als de schulden problematisch en complex zijn en er sprake is van zogeheten crisisinterventie dan wordt verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar. Dat is ons te gemakkelijk. Bovendien vragen wij ons af of het voor de cliënt duidelijk is wat nu precies verwacht mag worden van de Stadsbank. Communiceert de Stadsbank dit wel voldoende?”

Engels zegt dit alles moeilijk te kunnen accepteren, want de schuldenaars vragen niet voor niets om schuldhulpverlening. Veel keus heeft een cliënt niet vindt de fractie van GBT: de Stadsbank heeft een monopoliepositie in de gemeente Twenterand. Het 'Meldpunt' (voor intake) en de 'Schuldhulpverlening' (uitvoering traject) wordt door dezelfde organisatie uitgevoerd. Volgens Engels is dat niet wenselijk.,,SNO houdt min of meer toezicht op zichzelf, waardoor niet alleen verbeteringen in de weg worden gestaan, maar de organisatie ook te weinig zelfkritisch is."

Naschrift:
CDA en PvdA uitten eerder dezelfde opvattingen, zie link

woensdag 28 december 2011

Een Ajax-kort geding met Tscheu la Ling – een soccer soap met de geur van RK soapjes

Een kort geding volgen zonder erbij te zijn geweest, kan alleen worden gebaseerd op observaties van derden die in de pers komen. Op de website van de Telegraaf verscheen een blog en er werd heel wat getwitterd, Daarbij vielen mij enkele aspecten op.

1. Er zijn volgens Ling negatieve uitlatingen gedaan in de ledenraad en in communicatie met de supporters. Ling vordert rectificatie. Van de bijeenkomst met de ledenraad bestaat een geluidsopname waaraar de advocaat van RvC-voorzitter Ten Have wel verwees en waaruit hij citeerde onder verwijzing naar zijn eigen waarnemingen terwijl die opname blijkbaar niet in het geding was. Dat is merkwaardig aangezien dat een bewijsstuk is waarmee de aanwezige belastende getuigenverklaringen zouden kunnen worden ontkracht. 

2. Geschermd wordt door het kamp Ten Have bovendien met een geheimhoudingsverklaring van de ledenraadsvergadering die natuurlijk niet kan werken als een vrijbrief om karaktermoord te plegen. De getuigenverklaringen geproduceerd door Ling roepen het beeld op van een voorzitter RvC die niet vies is van spelletjes en subtiel heeft geprobeerd karaktermoord op Ling te plegen en nu bij wege van vlucht voorwaarts aan het einde van de zitting stelt dat zulks bij hem het geval is. Die manoeuvre kennen we maar het blijft een zwaktebod zeker in de gegeven omstandigheden.

3. De Voorzieningenrechter gaf partijen ritueel nog even de gelegenheid op de gang te praten, hetgeen -weinig verrassend in dit geval- niets opleverde, waarna partijen het nog tot vrijdag mogen proberen. Dat zal naar ik vermoed, evenmin tot een schikking leiden. Ling heeft er geen belang bij om de zaak te schikken en met een winnend vonnis wordt het leven voor Ten Have bij Ajax nog wat moeilijker dan het nu als is, met fans die pas na 14 minuten de Arena betreden in pia memoria aan het shirtnummer van de heilige Johan. Op afstand lijken mij de papieren om het kort geding te winnen voor Ling het beste.

4. Het kamp Ten Have wil nog in spoedappèl van het verloren Haarlemse kort geding, maar het is de vraag of dat nog kan baten. Op 19 februari 2012 vindt immers een BAVA plaats waar over het lot van de huidige RvC zal worden beslist. De kans lijkt niet zo groot dat de zittende RvC het vertrouwensvotum krijgt. Dat lijkt mij geen gemis. Zij kunnen zo aan de slag in het RK verenigingsleven waar ik taferelen heb meegemaakt die met de soccersoap Ajax sterke gelijkenis vertonen.

Naar aanleiding van deze RK soapjes rijst bij mij nog één vraag: heeft Ajax in deze procedure de kosten van de advocaat van Ten Have betaald?

RKKnipsel: Zeereerwaarde aap komt uit de Puttense mouw

Uit de Puttenaer:

"Dagenlang zweeg het bisdom over de aanleiding. Dat leidde tot onvrede binnen de parochie. Een bestuurslid stapte zelfs op, nadat ze eerst had gelogen over de oorzaak van het vertrek van de pastoor.

Nadat een man zich bij Omroep Gelderland meldde die zei jarenlang door Sturkenboom misbruikte te zijn, en de Omroep het bisdom daarmee confronteerde, treedt het bisdom nu toch naar buiten.

Volgens de woordvoerder van het aartsbisdom zijn de klachten via het parochiebestuur binnengekomen, maar hij wilde geen commentaar geven op het terugtreden van parochiebestuurder Van Schaik".

Kanttekening:
Lezers moeten even vast houden dat hier iemand opstapt nadat zij heeft gelogen.

Priesters slaan elkaar kort en klein (met filmpje)

Zie deze link

Hoe de rente-aftrek niet verdween maar wel werd beperkt?

Volgens Elsevier zit er bij het kabinet toch beweging in de rente-aftrek:

"De mogelijke maatregelen zijn onder meer het in de ban doen van de aflossingsvrije hypotheek. Huiseigenaren worden geacht over een periode van dertig jaar 3,33 procent van hun hypotheek af te lossen. Dat betekent dat alleen in het eerste jaar de rente voor 100 procent kan worden afgetrokken. Elk daaropvolgend jaar mag de huiseigenaar 3,33 procent minder aftrekken.

Ook overweegt het kabinet de rente boven de 1 miljoen euro niet meer aftrekbaar te maken, Ter compensatie wordt dan de ‘villataks’ geschrapt. En kapitaalverzekeringen voor de aflossing van een hypotheek zijn wellicht in het vervolg niet meer vrijgesteld van 1,2 procent vermogensrendementheffing".

Naschrift:
Ook deze mogelijke maatregel treft personen in een problematische schuldsituatie aangezien zij wel aftrek-mogelijkheden zien verdwijnen en nog steeds hun woning niet kwijt kunnen, tenzij met groot verlies, omdat ook potentiele kopers in hun aftrekmogelijkheden worden beperkt. Misschien is bij ieder wetsontwerp een paragraaf te overwegen over de gevolgen voor personen in problematische schuldsituaties? Dan kan in ieder geval achteraf niet meer worden gesteld dat die niet waren voorzien.

Eijk kardinaal? Parce nobis, Domine!

Van Chiesa.espressonline:

"The list should include the new archbishops of Berlin (Rainer Maria Woelki), Toronto (Thomas C. Collins), and Utrecht (Willem J. Eijk), the bishop of Hong Kong (John Tong), as well as the new Maronite patriarch Bechara Rai in Lebanon and the new major archbishop of the Syro-Malabars in India, George Alencherry".

Volgens dit bericht is het consistorie reeds gepland op 19 februari 2012.

89% pensioenen in 2013 gekort? - En de premievrije jaren dan?

Uit DFT:

"Voor veel pensioenfondsen lijkt het onvermijdelijk dat zij vanaf april 2013 het mes moeten zetten in de pensioenen. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) woensdag op grond van eigen onderzoek naar de financiële situatie van enkele tientallen fondsen.

Volgens het FD dreigt bij zeventien grote fondsen een korting van gemiddeld 5,9 procent. Bij de vijf grootste pensioenfondsen zou zelfs een verlaging van gemiddeld 7,9 procent in de lucht hangen. De krant deed onderzoek naar de dekkingsgraden van 50 pensioenfondsen die samen 89 procent van de Nederlandse pensioenpot beheren.

In de pensioensector wordt er al langer rekening mee gehouden dat na volgend jaar de pensioenen omlaag zullen moeten. Door de aanhoudende malaise op de financiële markten en de lage rentestand is van veel pensioenfondsen de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het fonds in staat is aan zijn huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen, onder de kritieke grens van 105 procent gezakt".

Kanttekening:
Veel pensioenfondsen hebben in de gouden jaren werkgevers en werknemers vrijgesteld van premie over de rug van de pensioentrekkers. Die betalen nu achteraf mee aan de premie die naar nu blijkt ten onrechte niet is betaald.

Was er wel gewoon premie betaald dan was de buffer groter geweest om nu de tekorten op te vangen. Gaan we die schade nog achteraf repareren of praten we daar maar gewoon niet over?

In de schuldhulpverlening zal de korting op pensioen ook weer terug keren; meer schuldproblemen bij de generatie die hard heeft gewerkt aan de wederopbouw, wordt gekort op het pgb en andere kosten zoals de zorgverzekering ziet stijgen (stapelingseffect).

De kunst van het excuus aanbieden is iets anders dan "empathie tonen"!

Bijgaand een link naar een analytische benadering van de kunst van het excuus aanbieden en het vragen van vergeving.

Dat is iets geheel anders dan "empathie tonen".

Het rapport Deetman had ook wel in deel 2, dat vast nog wel een paar ton extra heeft gekost, een artikel kunnen wijden aan dit element. Geheel gratis en voor niets hierbij ter kennisname!

De bisschoppen kunnen de kunst van het excuus aanbieden trouwens ook toepassen op andere vlakken dan seksueel misbruik van minderjarigen.

RKKnipsel: "Aftreden bisschop zou goed zijn"

Van nu.nl:

''Het aftreden van bisschoppen laat zien hoe ernstig je iets neemt, en dat er dingen zijn gebeurd waarvoor je geen verantwoordelijkheid kunt nemen'', zegt SGP-leider Kees van der Staaij volgens het Nederlands Dagblad woensdagavond in het televisieprogramma Moraalridders.
Hoewel het aftreden van een bisschop een 'goed signaal' zou zijn, benadrukt de politicus dat het niet aan de politiek 'of aan Kees van der Staaij' is om te bepalen of een bisschop moet aftreden".

Kanttekening:
Bisschoppen nemen geen verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen en verbinden daar dus ook hun lot niet aan. Het Vaticaan doet dat onder mediadruk soms wel, vergelijk het verdwijnen van 7 bisschoppen in Ierland uiteraard doorgaans verpakt in een beroep op gezondheidsredenen. Zie Vaticaninsider.
 
Welke hoogbejaarde zou er trouwens nu weer in het KN een ingezonden brief gaan schrijven om de bisschoppen te hulp te schieten. De SGP kan er in ieder geval niet van worden beschuldigd voorstander van abortus te zijn geweest.

Eigenwoning-forfait plus 10%-Lotsverbondenheid van de staat met de burger bestaat niet

Uit Trouw:

"Het eigenwoningforfait gaat in 2012 met bijna 10 procent omhoog. Dat staat in de Wijzigingen in de belastingheffing van volgend jaar, schrijft het Financieele Dagblad. De verhoging hangt samen met de dalende huizenprijzen en is bedoeld ter compensatie voor de schatkist.

Omdat deze belasting samenhangt met de zogenoemde WOZ-waarde van het huis, zouden de inkomsten voor de Staat bij dalende huizenprijzen omlaag gaan. Vorige week nog opperde het CDA het forfait juist te verlagen voor mensen die hun hypotheek snel aflossen".

Zie ook Telegraaf

Kanttekening:
Worden huizen meer waard, dan profiteert de staat mee. Worden huizen minder waard, dan graait de staat wat extra hetgeen vooral degenen treft die op de rand van hun financiele mogelijkheden leven.

Hypotheekdebiteuren nog langer gegijzeld in eigen woning?

Uit de Volkskrant:

"Onder invloed van de door het kabinet gewenste verkoop van 1,8 miljoen huurwoningen zullen de huizenprijzen onvermoede diepten bereiken. Dat stelt hoogleraar Hugo Priemus.

Huurders en verhuurders moeten hun hoop vestigen op Piet Hein Donner Hoe bereiken we een complete ontwrichting van de woningmarkt? Alles wijst erop dat dit de opgave is die het kabinet zich heeft gesteld. Op 24 december heeft het kabinet een besluit nemen genomen over het in het regeerakkoord van VVD en CDA aangekondigde kooprecht voor huurders van corporatiewoningen. Woningcorporaties zullen worden verplicht driekwart van hun woningvoorraad aan hun huurders te koop aan te bieden. Alleen met toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken mag een corporatie een lager percentage aanhouden.

Met dit besluit bereikt het kabinet een nieuw dieptepunt in het gevoerde woningmarktbeleid. Zodra dit besluit kracht van wet zou hebben, impliceert deze aanbiedingsplicht van woningcorporaties dat 1,8 miljoen huurwoningen te koop staan. Tel daar de 250 duizend woningen bij die al op Funda worden aangeboden en we zullen het unieke feit meemaken dat in Nederland meer dan twee miljoen woningen te koop staan".

Kanttekeningen:
Het tot stil stand komen van de huizenmarkt betekent ook stagnatie in de schuldhulp aangezien eigenaren van onverkoopbare huizen gegijzeld zitten zolang verkoop niet heeft plaats gevonden. Als de bank erin geslaagd is de debiteur een onherroepelijke volmacht te laten tekenen, zijn zij nog verder ingemetseld in hun eiogen huis. Een koper komt er niet en de bank gaat aan de knoppen van je financiele huishouding zitten.

Mijns inziens moet door gegijzelde hyppotheekdebiteuren veel vaker een beroep op de Wsnp worden gedaan met veiling van de woning waarna de bank het verlies moet nemen en de excedent vordering meegaat in de verificatie en de schone lei. Plannen om debiteuren gegijzeld te houden in te dure onverkoopbare woningen dienen wel de bank maar niet de schuldenaar.

RKKnipsel: Rapport Deetman waart nog steeds rond over het internet

Isidorusweb schrijft:

UPDATE: 27 december 2011 23.24uur

"Nadat gisteren GeenStijl.nl en Omroep Brabant aandacht gaven aan de (illegale) downloads, zijn een aantal links verdwenen. Maar, zoals dat gaat, er zijn ook nieuwe links bijgekomen, zoals hier en hier".

Tot heden vonden de Commissie Deetman, de Conferentie en de KNR het niet nodig tekst en uitleg te geven over hun afspraken met Uitgeverij Balans en de vraag waarom zij ervoor hebben gekozen dit uit de algemene kerkelijke middelen gefinancierde rapport niet gratis digitaal verkrijgbaar te maken, maar alleen tegen betaling en op papier. Onbekend is ook wat de Commissie Deetman heeft gekost en hoe die kosten zijn verdeeld.

Dit is de typerende benadering; wij maken uit wanneer wij het de moeite waard vinden op iets of iemand te reageren. Op deze manier schept de Kerk vermijdbaar extra imagoschade en wordt het beeld van verheimelijking weer eens bevestigd, welk verschijnsel in het rapport zelf in den brede aan de orde wordt gesteld en gelaakt.

Navrant zou zijn wanneer zou blijken, dat uitgerekend de Commissie Deetman zelf heeft bedacht om het rapport moeilijk toegankelijk te maken. Dat past wel in een beeld dat ook blijkt uit het handelen van de voorzitter die weigert met Joep Dohmen te spreken, die het onderwerp RK seksueel misbruik op de kaart heeft gezet, maar en passant ook aantoonde dat Deetman zich als staatsraad niet hield aan de regels voor neveninkomsten, naar zijn zeggen omdat hij zich van het bestaan van die regels "niet bewust was" (zie nrc en villamedia). Daar moet je bij de gewone rechter eens mee aankomen. Zouden sommige daders er misschien ook geen last van hebben gehad zich "niet bewust te zijn geweest" van de regel minderjarigen seksueel niet te misbruiken. Dohmen moet worden gestraft voor zijn journalistiek onderzoekswerk door hem geen eindgesprek toe te staan. Uiteraard werd ook dit besluit (wie nam het eigenlijk?)  heimelijk genomen en werd zelfs het bestaan van dat besluit niet toegelicht.  Moeten de Conferentie en de KNR hier ook niet iets van vinden. Zij hebben Deetman toch benoemd?

Ik ben benieuwd of Uitgeverij Balans nu rechtsmaatregelen neemt tegen geenstijl.nl. Wordt het een kort geding dan krijgen we in ieder geval wat meer informatie over de feitelijke toedracht na publicatie van het vonnis. Of zouden Conferentie en KNR dan hun bijdrage aan de drukkosten uiteraard heimelijk verhogen om het kort geding te voorkomen en blijven de documenten staan op geenstijl.nl. Daarmee zouden NBC en KNR praktisch gesproken wel een heel dubieus publicatiemedium hebben gekozen voor het rapport in plaats van de koninklijke weg te bewandelen om het rapport direct zelf te publiceren op internet.

Het beeld dat de media-adviseurs van NBC en KNR lijken te hebben bedacht is: het is allemaal heel erg en heel lang geleden, maar wij hebben schone handen. Volgens het opinie-onderzoek van Maurice de Hond antwoordde 79% van de totale groep en 80% van de R.K. respondenten "ja" op de vraag: "Denk u dat leiding van de Katholieke kerk in Nederland destijds op de hoogte is geweest van de omvang van het seksuele misbruik?" (zie link met fact sheet onderzoek). Met andere woorden: de R.K. respondenten houden de bisschoppen voor nog net iets ongeloofwaardiger dan de totale groep. Wij kennen de onzen en de onzen kennen ons. "Dat komt hard aan", mag ik hopen maar niet verwachten.

Mijn vermoeden is dat de bisschoppen ervan uitgaan dat de negatieve publiciteit iedere dag  wat minder wordt waarna zij met een gerust hart weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. En dat mogen zij hopen maar niet verwachten gelet op de procedures die door slachtoffers gevoerd zullen gaan worden en hetgeen in dat kader naar voren zal komen, waarbij het vonnis niet alleen tegen betaling verkrijgbaar is maar volledig op internet wordt gepubliceerd.

dinsdag 27 december 2011

RKKnipsel: Boven Ermelo hangt een wolk van niet weten

Van nujij.nl:

"De Sint Lucasparochie in Ermelo was wel degelijk op de hoogte van klachten over pastoor Sturkenboom. Dat zegt het bisdom Utrecht in reactie op ontkenningen van de parochie.

Het bisbom zette de pastoor vorige week op non-actief nadat er twee klachten over hem waren binnengekomen.

De parochie zei in een reactie 'verrast' te zijn over de maatregel en ontkende iets te weten van een klacht die een jaar geleden al was ingediend. Het bisdom laat weten de klachten via de parochie te hebben binnengekregen maar zegt niets over de aard ervan".

Kanttekeningen:
1. Je kunt niet iets tegelijk weten en niet weten. Hie spreekt dus een der betrokkenen onwaarheid.
2. Als de klacht al een jaar oud is, wanneer is die dan bij het bisdom terecht gekomen en in behandeling genomen.
3. Is het logisch dat een priester verleden week op non actief wordt gesteld, als de klachten al zo lang rondzingen.
4. Welke geleding wordt precies bedoeld met de woorden "via de parochie".

Arbeidsinspectie wil meer bescherming deurwaarders tegen agressie

Van nu.nl:

"Gerechtsdeurwaarders moeten beter beschermd worden tegen agressie en geweld. Tot die slotsom komt de Arbeidsinspectie dinsdag na onderzoek bij 30 van de 160 kantoren voor gerechtsdeurwaarders.

Volgens de Arbeidsinspectie inventariseert meer dan de helft van de onderzochte kantoren de risico's niet goed genoeg, terwijl doorgaans ook afspraken ontbreken hoe om te gaan agressie.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees eerder al uit dat 92 procent van de deurwaarders te maken heeft scheldpartijen, beledigingen en intimidatie".

Leger des Heils zet extra vrijwilligers in voor schuldhulp in 2012

Van de website van het Leger des Heils:

"Het Leger des Heils werkt in Emmen, Alkmaar, Heerhugowaard, Hilversum en Goes met vrijwilligers in het schuldhulpproject. De landelijke financiering van het Ortegaproject is weliswaar gestopt, maar het Leger des Heils zet zich op deze locaties extra in. “We zien bij ons een toename van mensen met schulden. Het duurt vaak lang, voordat ze aankloppen bij een gemeente of schuldhulporganisatie, terwijl ze ons wel weten te vinden. We bieden direct hulp en door de inzet van vrijwilligers weten we vaak een officieel schuldhulptraject te voorkomen. Vanwege de toename van de hulpvraag en het succes van het project startten we in 2012 op meer plaatsen met de schuldhulpverlening door vrijwilligers.”

VEH wil onderzoek NMA naar hypotheekmarkt

Bericht nu.nl heden:

"Vereniging Eigen Huis (VEH) roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse hypotheekmarkt opnieuw te onderzoeken.

Volgens de organisatie is de situatie op de hypotheekmarkt verslechterd nu BNP Paribas heeft besloten zich uit de markt terug te trekken en SNS Bank zijn verkoopkanalen halveert".

RKKnipsel: Iets meer nieuws over pastoor Sturkenboom uit Ermelo

Door de oplettendheid van isidorusweb weten we iets meer: zie deze link.

Dus: je zegt "de faam van de pastoor" intact te laten maar je schorst hem wel hetgeen per definitie een publieke daad is.

Ondertussen weet het Kerkbestuur van niets. Zou er een tijdelijke vervanger zijn aangewezen met het oog op de continuiteit van de pastorale zorg of moesten de parochianen met Kerstmis maar zelf iets verzinnen?

In de grote mensenwereld wordt in zo'n geval tenminste mededeling van de aard van de verdenking gedaan.

Even vasthouden trouwens dat het aartsbisdom de Codex als argument gebruikt om handelingen al dan niet te verrichten.

Onderzoek naar Stadsbank Oost-Nederland?

Uit Tubantia:

"De PvdA en het CDA (Almelo, hs) willen de Stadsbank laten doorlichten. Zij vinden de reacties op de website van de Twentsche Courant Tubantia een duidelijk signaal dat de werkwijze van de Stadsbank in de praktijk ‘moeizaam’ is.

PvdA-fractievoorzitter Luc Schuur zegt vaker signalen te krijgen dat het niet altijd soepel loopt bij de Stadsbank en dringt daarom aan op een onderzoek. „Dit zijn individuele reacties, dus er moet goed onderzoek komen naar hoe vaak het fout gaat. Wat is de oorzaak?” In januari houdt PvdA een fractievergadering waarin dit ter sprake komt. Fractievoorzitter Irene ten Seldam van het CDA is ook ongerust. „Het kan niet zo zijn dat je bij de Stadsbank aanklopt en je nog verder in de problemen raakt. De Stadsbank is een reddingsboei. Dit is een duidelijk signaal, maar er moet geverifieerd worden of dit incidenten zijn of dat er iets structureel mis is.” Een onderzoek vindt ze echter een te zwaar middel. „Dat duurt lang en kost veel geld. In een goed gesprek kan je snel inzicht krijgen.”

De reactie van de Stadsbank dat zij geen hulpverlenende instantie is, wekt gemengde gevoelens op. „Mensen kloppen wel degelijk aan voor hulp. Daar moeten ze een heleboel trots en zelfvertrouwen voor opzij zetten. Als de Stadsbank zegt, nee wij zijn geen hulpverlener, wat zijn ze dan wel? Dat moeten ze actief communiceren”, zegt Ten Seldam. „Geef mensen inzicht in de keuzes, adviseer en stuur. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt, maar ik heb de indruk dat het niet altijd gebeurt.”

Neemt Adago de paritas creditorum in acht?

SP nieuwstribune heeft met de kop ‘Huurachterstand was het beste wat me is overkomen’ een interessant bericht over budgethulp verleend door een organisatie die is opgericht door een deurwaarderskantoor, genaamd Adago:

"Adago, de organisatie waar Van den Berg voor werkt, is opgericht door Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. Het kantoor wordt vaak ingeschakeld door woningcorporaties en heeft daarom regelmatig met woningontruimingen te maken als mensen de huur niet meer kunnen betalen. Commercieel directeur Dick Kruiswijk van Groenewegen: ‘Lange tijd betekende het niet betalen van de huur automatisch ontruiming, maar dat levert bijna alleen maar verliezers op. De achterstallige huur krijg je er niet mee terug, terwijl de ontruiming en het opknappen van de woning wel geld kosten. Je creëert bovendien heel veel sociaal-maatschappelijke ellende en uiteindelijk zullen die mensen toch weer de woningmarkt op gaan. Wanneer ze dan niets geleerd hebben zal de geschiedenis zich waarschijnlijk herhalen. Uiteindelijk verdienen alleen gerechtsdeurwaarders iets aan een ontruiming. Maar we merken dat woningcorporaties, ondanks een stijging van het aantal huishoudens met een huurachterstand, steeds minder geneigd zijn om over te gaan tot ontruiming. We bieden onze opdrachtgevers daarom sinds drie jaar de mogelijkheid aan om Adago al na de eerste maand huurachterstand in te schakelen. De wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn veel te lang.

Naschrift: Hoewel deze laatste constatering waar is (waarbij wel sprake is van plaatselijke verschillen) blijft mijn zorg in hoeverre de paritas creditorum bij door een crediteur gefinancierde schuldhulp in acht wordt genomen. Iedere maand waarin wat meer afloscapaciteit ongelijk wordt verdeeld is weer meegenomen voor de crediteur die daarvan profiteert. Is Adago NEN-gecertificeerd en heeft er een audit plaats gevonden? Het lijkt mij dringend nodig dat onderzoek wordt ingesteld naar de werkwijze van deze organisatie. Ik vraag mij af of dit element bij het werkbezoek van SP-fractievoorzitter Roemer aan de orde is geweest.

Met dank aan degene die mij op dit artikel en de digitale vindplaats attendeerde!

RKKnipsel: De (on)toegankelijkheid van het rapport Cie Deetman

Van Omroep Brabant:

"Het bisdom den Bosch heeft per ongeluk het hele eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk online gezet. Voor dit uitgebreide rapport moet normaal betaald worden.

Het bisdom had op haar eigen website een link naar de website WeTransfer geplaatst, waar het volledige rapport was te downloaden. Overigens was het eindrapport maandagnacht om kwart over twaalf ook nog steeds via deze link te downloaden, met andere woorden, het bisdom heeft wel de link maar niet het rapport verwijderd.

Het bisdom was benaderd door uitgeverij Balans om de link te verwijderen. Deze uitgeverij heeft namelijk een versie van het eindrapport uitgebracht waarvoor betaald moet worden. Balans was door de commissie-Deetman benaderd om het rapport te drukken. Om uit de kosten te komen besloot de uitgever om het eindrapport ook uit te brengen als boek dat in de winkel te koop is.

Op Isidorusweb/Katholiek.nl stond eveneens een link naar het rapport op WeTransfer. Op eerstgenoemde site staat een aantal andere plaatsen waar het uitgebreide rapport online te vinden is, namelijk op de websites BishopAccountability.org, MegaUpload, de site van de auteur Roel Verschueren en de site van de Raad van Kerken in Delft".

Naschrift: en zo presteerden de bisschoppen het ook nog eens de (voormalig) gelovigen en anderen het inzicht te onthouden in een rapport dat met hun geld was betaald en waarin zij zelf direct en zonder EURO 69,95 te betalen, konden nalezen hoe erg de misstanden, ook in hun directe omgeving, waren en welke achtergrondinformatie er is verzameld.

Met de links verzameld door isidorusweb is het vooralsnog mogelijk de teksten in te zien - hoe lang zullen die mogen bestaan?  Als Uitgeverij Balans er bovenop zit, is er nog heel wat denkbaar aan daartegen gerichte actie.

De wereldlijke (rijks)overheid publiceert altijd onderzoeksrapporten volledig digitaal, waarbij er ook nog een markt is voor degenen die het rapport toch nog in de kast willen hebben.

Op het totaal van de gigantische kosten van de Commissie, waarin uiteraard geen inzage wordt gegeven, is de verkoopopbrengst bovendien te verwaarlozen. Penny-wise pound-foolish met de inzagerechten van de gelovigen als wisselgeld. Zo verdween het rapport niet in de doofpot maar werd door de kerkelijke overheid wel actief bemoeilijkt om het te kunnen lezen.

Gelukkig stemmen gelovigen met hun voeten en met hun knip zeker in een tijd van recessie. Behalve het door de persdienst van het bisdom Rotterdam uitgegeven persbericht over de "bomvolle kathedraal" waar 900 mensen waren terwijl er "bij een normale mis" 600 komen en in een bericht in de Telegraaf werd gesuggereerd dat het kerkbezoek was gestegen en gelijk was gebleven in vergelijking met andere jaren, heb ik  dezer dagen voornamelijk berichten gehoord over aanmerkelijk lager kerkbezoek dan verleden jaar. Ik ben benieuwd hoe lang gelovigen er  genoegen mee nemen dat ook financiele informatie met vergelijkende cijfers niet of nauwelijks nog bekend worden gemaakt, terwijl ook volgens de codex verplicht is dat inzage wordt gegeven. Misschien moeten wereldlijke overheden zich eens af gaan vragen welke verantwoordelijkheid daar voor hen ligt.

Ik ben blij dat de Kerstdagen 2011 achter ons liggen. Deze zullen mij nog lang heugen inclusief de namen van al degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, dat deze dagen voor mij nog veel vreselijker zijn geweest dan zonder hen al het geval zou zijn geweest. Zie ook deze link en de daaraan voorafgaande bijdragen van Eerste en Tweede Kerstdag.

maandag 26 december 2011

Kerstmis 2011 - wie ik een gelukkig Kerstmis wens en wie niet!99,999% van de lezers van dit weblog wens ik een gelukkig Kerstfeest.

Wie wens ik dat uitdrukkelijk niet?
1.  De Nederlandse bisschoppen die zonder ooit met mij te hebben gesproken een tuchtklacht tegen mij indienden om te pogen invloed op de inhoud van dit weblog uit te oefenen, omdat ik toevallig ook nog advocaat ben;
2. de luttele anderen die net als de NL bisschoppen een annus horribilis willens en wetens en opzettelijk nog moeilijker hebben gemaakt.
Ik vergeet U allen en ieder niet en dat zult U de komende tijden nog wel merken!

Deze tekst staat tot en met Tweede Kerstdag bovenaan. De tekst eronder wordt as usual bijgehouden op geleide van de ontwikkelingen en mijn beschikbare tijd. Er geldt dit jaar geen Kerstbestand!

Van de leestafel - "In Gods naam"

"In Gods naam". van Henk Langenberg & Maarten van Laarhoven"In Gods naam laat het ontaarde leven van pastoor-deken Joep Haffmans zien. Een leven vol luxe autos, relaties met mannen en vrouwen, buitensporig drankgebruik, vele plezierreisjes en misbruik van geld uit de armenkas van zijn parochie. Elvira Herczeg was de laatste tien jaar van Haff mans leven zijn heimelijke vriendin. Aan de hand van onder andere haar getuigenissen wordt duidelijk hoe de flamboyante pastoor-deken zich steeds meer in de nesten werkt en uiteindelijk door de politie als verdachte wordt verhoord, omdat hij onder meer 1,8 miljoen euro uit de armenkas van zijn parochie geplunderd zou hebben. In Gods naam schetst een onthutsend beeld van de katholieke kerken haar leiders".

Een zeer schokkend boek, dat te snel is geschreven hetgeen mede zal verklaren dat er een aantal feitelijke onjuistheden in het boek staan.

Het feitelijk substraat dat overblijft inclusief foto's, is niettemin afgrijselijk en roept ernstige vragen op ten aanzien van de competentie en de moraliteit van de kerkelijke overheden die er alles aan gedaan lijken te hebben om te voorkomen dat zij zouden weten wat er aan de hand was en waarbij sleutelfiguren van wie in het boek onder ede afgelegde verklaringen worden geciteerd, tot nu toe zijn gehandhaafd, hoewel daartegen zeer ernstige bezwaren zijn aan te voeren. Wie beter wil begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen met de RKK NL anno nu doet er goed aan dit boek te lezen. Te bestellen bij bol.com

RKKnipsel: Middagstemming. Bedankt allemaal!

Geen Bach, geen Gregoriaans, laat maar (even?) zitten:

RKKnipsel: "Dat komt hard aan"! - O, ja? Zo lust ik er nog wel eentje!

Bisschop Wiertz in NRC gisteren:

“De geloofsgemeenschap waarin ik mij als bisschop en priester al zo veel jaren thuis voel en van houd, wordt niet meer vertrouwd. Dat komt hard aan.”

De Kerk die ik -net als mijn ouders en grootouders- al zoveel jaren trouw heb gediend, waar ik mij thuis heb gevoeld en waar ik van houd, diende een tuchtklacht bij de Orde van Advocaten tegen mij in. Ook ik vertrouw die Kerk niet meer. Dat komt hard aan!

RKKnipsel: "De kerk komt er echt niet met alleen een 'herderlijk schrijven' vanaf"

PvdA Tweede Kamerlid Timmermans recent in de Volkskrant (met dank aan de lezer die de link zond):

"Ik vind dat de katholieke kerk wereldwijd waarheids- en verzoeningscommissies moet instellen, naar Zuid-Afrikaans model. Die brief van de bisschoppen afgelopen zondag is mij ook in het verkeerde keelgat geschoten. Je kunt niet van mensen verzoening vragen als je de fase van waarheidsvinding en rekenschap afleggen niet eerst hebt afgerond. Ze willen dingen overslaan. Dat zit mij ontzettend dwars. Zo komt de kerk er niet uit hoor.

Daar was de commissie-Deetman toch voor?
Het is een goed begin. Maar ook niet meer dan dat. De kerk moet er zelf mee doorgaan, het niet afdoen met een zogenaamd herderlijk schrijven.

Er zullen dit jaar minder mensen de nachtmis bijwonen. Mij lijkt het een adequaat protestmiddel. Jou?

Ik kies er zelf voor katholiek te blijven, ik kies er ook voor afstand te nemen van een aantal dogma's. Mijn geweten is van mij en niet van een stel orthodoxe zeloten".

RKKnipsel: 26 december 1481: Westbroek geplunderd en bewoners vermoord

"Westbroek 1481 – Op 26 december stuurde de Utrechtse bisschop David van Bourgondië een Hollands leger richting Utrecht. Onderweg werd Westbroek geplunderd en platgebrand. Alle inwoners, met uitzondering van de kraamvrouwen, werden vermoord".
Vinplaats: isgeschiedenis.nl

Van de leestafel - "Fall of Giants"

Op suggestie van een lezer zal ik van tijd tot tijd de boeken noemen die ik lees. Dat zijn er als regel meerdere tegelijk. Dezer dagen lees ik van Ken Follett "Fall of Giants":


"A huge novel that follows five families through the world-shaking dramas of the First World War, the Russian Revolution, and the struggle for votes for women". Het boek is onderhoudend, niet al te diepgravend maar wel interessant als tijdsbeeld op een enigszins vergelijkbare manier met Downton Abbey, waar ik dezer dagen eerder over schreef, zie link. Voor verdere beschrijving en bestelling van "Fall of Gieants", zie bol.com.

Lezers van dit weblog hebben de naam van deze schrijver al eens voorbij zien komen bij een scene uit een eerder verfilmd boek "The Pillars of the Earth", waarin de laaghartige bisschop Waleran Bigod van het dak van de kerk valt in een schokkende scene waarin hij na een leven vol rattenstreken een beroep doet op kerkasiel in een kerk die hij eerder die status wilde onthouden, zie link:
"Waleran: I claim sanctuary! I am your bishop and this is holy ground.
Jack: There is no sanctuary, you said so yourself".

In het boek blijft Waleran overigens leven en trekt hij zich terug in een klooster. Het einde van de film vind ik beter: kloosters zijn geen afvalverwerkingsbedrijven.

RKKnipsel: Wie mag de berg van de Heer bestijgen?

Van nu.nl:

"Bisschop Frans Wiertz van Roermond maakt zich grote zorgen over het gebrek aan vertrouwen van mensen in de kerk. Dat, zei hij zondag tijdens zijn kerstpreek. Hij sprak van een samenleving die denkt God niet nodig te hebben.

Wiertz gelooft niet dat de misbruikschandalen geleid hebben tot het gebrek aan vertrouwen in de kerk. De ontkerkelijking was al langer gaande, aldus de bisschop.

''Als ik lees dat 83 procent van de mensen in dit land zich ook zonder evangelie gelukkig voelt, bekruipt me wel eens de vraag: is het dan allemaal voor niets geweest?'', zei Wiertz.

Volgens de bisschop roept het vrolijke leventje dat veel mensen in ons land blijkbaar leiden, vraagtekens op. Maar hij waarschuwt voor een isolement.

''Ondanks alles wat er gebeurd is, mogen wij ons als gemeenschap van gelovigen niet verbitterd of teleurgesteld terugtrekken in onze kerkgebouwen, met de deur op slot.''

In dit artikel is sprake van een aantal denkfouten, die ik hier nu niet allemaal ga bespreken,  en een waarschuwing die de bisschop niet had moeten uitspreken vanaf de preekstoel maar wanneer hij spiegel kijkt.

De bisschop gaat eraan voorbij dat de rapportage seksueel misbruik niet op zichzelf staat maar uiting is van een groot binnenkerkelijk probleem over het hanteren van macht binnen de Kerk ten koste van alles en iedereen, niet alleen in de 40 jaar geleden gesloten internaten, maar tot op de dag van vandaag.

Bisschoppen ontgaat voorts dat juist voor gelovigen die tot nu toe altijd trouw zijn gebleven en nog wel ter kerke plachten te gaan, de ontgoocheling nu wel heel groot geworden is en tegelijk een bevestiging van wat velen in de omgang met kerkelijke overheden al vaker persoonlijk hebben meegemakt en gevoeld:  U bent niet belangrijk, het gaat alleen om ons en U moet aanvaarden, dat voor ons waarheid en gerechtigheid alleen van belang zijn als het in ons straatje past. Omwille van het Koninkrijk is veel verdragen, maar nu is er bij velen terecht geen vertrouwen meer in de integriteit van de sleutelbewaarders in ieder geval van het filiaal in Nederland. De nog praktiserende gelovigen in Nederland weten nu van elkaar dat zij een slachtoffervereniging vormen waarin een prominente positie wordt ingenomen door al degenen die seksueel zijn misbruikt.

Hebt U trouwens een bisschop iets horen zeggen over de grote ellende waarin het komend jaar de armsten en structureel gehandicapten binnen onze samenleving zullen worden gestort als gevolg van stapelingseffecten niet alleen in het publieke domein in de vorm van wetswijzigingen zoals de WWB en regelgeving pgb maar ook in de vorm van stijging van de kosten van levensonderhoud? Wie heeft er zich nu eigenlijk "teruggetrokken in zijn kerkgebouwen"? De heren hebben het dit jaar veel te druk gehad om nog om te kijken naar het geknakte riet: zij moesten het rapport Deetman op een zodanig wijze presenteren dat zij wel excuus aanboden maar op zodanig wijze dat iedereen moest begrijpen dat zij daar zelf natuurlijk geheel buiten stonden en persoonlijk schone handen hadden.

Welnu, de bisschoppen die nu onder de Kerstboom even tijd hebben om nog eens na te denken, moeten zich dan ook nog maar eens afvragen wat zij in aanwezigheid van de nuntius in hun vergadering van 10 mei 2011 willens en wetens in mijn leven hebben aangericht tot en met het verzieken van deze Kerstdagen aan toe.

De meditatiestof voor vandaag komt uit psalm 24:
"Wie mag de berg van de Heer bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert".

Tenslotte, uiteraard mag de paus zich uitspreken over geweld in Syrie en het hyperconsumentisme van de westerse wereld aanklagen, maar die boodschap zou wat mij betreft sterk aan overtuigingskracht winnen wanneer die gepaard ging met het krachtig orde op zaken stellen in eigen huis, het kwijnende filiaal in NL daaronder begrepen. Was het dan niet een goed idee geweest om tenminste ook aan de gelovigen in Nederland -net als in Ierland- een brief te schrijven en er in ieder geval voor te zorgen dat er juist in deze tijd een nuntius was die zijn verantwoordelijkheid serieus nam en niet een die aan de borreltafel bij de "Wir haben es niet gewusst-eminentie" vertelde dat hij brieven van gelovigen ongelezen weggooit?

Moet dit nu allemaal worden geschreven met Kerstmis? Jazeker - want: er is dit jaar geen Kerstbestand! De NL bisschoppen (en nog enkele anderen!) hebben Kerstmis voor mij dit jaar grondig weten te verzieken, zie link. Wie zou willen weten hoe ik mij voel, luistere nog maar eens naar het liedje van Marco Borsato bij die link.

Naschrift:
Een lezer wijst mij erop dat ook de paus heel goed weet, waar de schoen wringt. Dat is juist, zie onder meer op dit weblog: "Church should fear sin of members more than persecution, pope says"  Op dit verschijnsel had mijns inziens tenminste ook gewezen mogen worden in plaats van de obligate "wij zijn tegen geweld en tegen materialisme"-boodschap.


zondag 25 december 2011

RKKnipsel: nog meer aartsdiocesane ellende - tijd voor "empathie voor beginners"?

en wie nog steeds (doet alsof hij) niet begrijpt waarom mensen de RKK Nl niet vertrouwen, hij leze in de Telegraaf van vanmiddag:

"Aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht heeft pastoor Bert Sturkenboom van de St. Lucasparochie in Ermelo voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld. Aanleiding zijn klachten die het aartsbisdom kreeg over de pastoor. Dat heeft de parochie op haar website bekendgemaakt.

Eijk schorste de pastoor afgelopen woensdag. Het aartsbisdom onderzoekt de zaak. Wat de klachten zijn, is onbekend. Het bisdom en de parochie doen gedurende dat onderzoek geen mededelingen over de zaak".

Wellicht is het weer tijd wat "empathie te tonen" met gebruik making van het eerste hoofdstuk van het oefenboek "Empathie voor beginners". De Eerste Kerstdag 2011 is in velerlei opzicht memorabel, zie ook hieronder.

Kerstmis 2011

RKKnipsel: "De grootste hork van het stel"

Thomas von der Dunk in de Volkskrant van heden:

"Het voor haar gezagsdragers vernietigende rapport-Deetman, dat met het Wir-haben-es-nicht-gewusst van kardinaal Simonis de vloer aanveegde en in het wij-hebben-het-niet-willen-weten van de Duitsers anno 1945 omboog, is tenslotte niet het eerste dat over grootschalig kindermisbruik bekend is geworden; andere landen gingen ons daarin voor".

"Het zelfreinigend vermogen van de Rooms-Katholieke Kerk blijkt, net als bij andere gesloten inrichtingen als het leger, gering; het imagobehoud van de eigen organisatie via de doofpot staat voorop. Ook nu lijken de bisschoppen, zoals Marcel van Dam donderdag al constateerde, het erger te vinden dat het naar buiten is gekomen dan dat het is gebeurd.

Veelzeggend is de reactie van aartsbisschop Eijk, de grootste hork van het stel: als men meer empathie van ons verlangt, zijn wij daartoe bereid. De essentie van empathie is - en kennelijk heeft hij dat tijdens geen enkele cursus rooms zielzorgen geleerd - dat je daarmee zelf, vanuit eigen medemenselijke bewogenheid komt, niet pas als daarom per pauselijke oekaze wordt gevraagd".

Naschrift:
Het gaat er niet om dat je "empathie toont" als het volk dat vraagt maar dat je van harte empathie betuigt. Ook ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de zelfverklaarde crisismanager denkt dat "empathie tonen" los verkrijgbare waar is van de categorie "brood en spelen" in het Romeinse Rijk.

Het zou een misverstand zijn te menen dat ik het met de schrijver in het geciteerde artikel verder geheel eens ben, maar ook mijn bereidheid tot apologie is geen los verkrijgbare waar. Wie ondanks zeer veelvuldige uitnodiging stelselmatig weigert met mij te praten en mij aanzienlijke schade toebrengt, moet niet denken dat hij tegelijk nog kan rekenen op blijken van mijn trouw. Loyaliteit komt van beide kanten, of niet. Of anders gezegd: instituten die tuchtklachten tegen mij indienen behoeven er niet op te rekenen door mij publiek verdedigd te worden. Au contraire, mes amis! U kunt het krijgen zoals U het hebben wilt!

Moet dit nu allemaal worden geschreven met Kerstmis? Jazeker - want: er is dit jaar geen Kerstbestand! De NL bisschoppen (en nog enkele anderen!) hebben Kerstmis voor mij dit jaar grondig weten te verzieken, zie link.

RKKnipsel: Hoogst merkwaardig bericht uit het bisdom Rotterdam

Uit de Telegraaf van heden:

"Ongeveer 900 mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag de nachtmis bijgewoond in de Rotterdamse Laurentius- en Elisabethkathedraal. „De kerk zat bomvol”, aldus een zegsvrouw van het bisdom. Dat zijn er enkele honderden meer dan bij een normale mis.

De hoge opkomst is een opsteker voor de nieuwe Rotterdamse bisschop Hans van den Hende, die de nachtelijke preek voor zijn rekening nam. De opkomst deed volgens de woordvoerster niet onder voor die van de afgelopen jaren.

Kanttekeningen:
1. Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld: Waren het er met Kerstmis meer of was het evenveel als in eerdere jaren.
2. Wil het bisdom nu echt volhouden, dat er "bij een normale mis" 600 mensen in de kathedraal zijn? Toen ik daar in september 2011 toevallig was zaten er nog geen 100 bij de zondags Hoogmis.
3. Zou er objectieve bevestiging van een onafhankelijke bron zijn?
4. Is de schrijver  van het persbericht dezelfde als die van het arrogante persbericht over de aangifte tegen het bisdom op verdenking van een misdadige organisatie? Zie link
5. Moet de redactie van de Telegraaf hier achteraf niet nog wat onderzoekswerk tegen aan gooien in plaats van het overnemen van een losse flodder van het bisdom door de arme enkeling die op Kerstmis moet werken?
6. Met het oog op de waarheidsvinding zou het wel fijn zijn als de Telegraaf bij het bericht alvast een link naar mijn artikel zou plaatsen.
Naschrift om 10:17: hartelijk dank. Omnia in luce clarescunt!

Moet dit nu allemaal worden geschreven met Kerstmis? Jazeker - want: er is dit jaar geen Kerstbestand! De NL bisschoppen (en nog enkele anderen!) hebben Kerstmis voor mij dit jaar grondig weten te verzieken, zie link.

RKKnipsel: Persbericht Orde van Advocaten: "Bisdom kan slechts hopen"

Van de website van de Orde van Advocaten:

"Ik krijg hele positieve reacties. “Eindelijk doet iemand iets.”’ Jan Boone, advocaat in Wijk bij Duurstede, wordt sinds hij afgelopen maandag aangifte deed tegen het rooms-katholieke bisdom in Rotterdam overstelpt met bijval. Hij wil dat het bisdom, oud-bisschop Philippe Bär, de leidinggevenden en leden vervolgd wordt op verdenking van het vormen van een criminele organisatie die het plegen van seksueel misbruik als oogmerk had.

‘Ze voldoen aan alle voorwaarden van een criminele organisatie. Maar ik zeg er expliciet bij dat men van de aangifte zelf niet teveel moet verwachten. Het is nu aan het OM om een beslissing te nemen.’ En daar verwacht Boone veel van, zegt hij. ‘Toen ik vorig jaar aangifte deed tegen het bisdom Utrecht, was die aanklacht onvoldoende onderbouwd en kon men er redelijk gemakkelijk onderuit komen. Nu, met alle details uit het rapport van de commissie-Deetman over wat Bär gedaan heeft en waarover hij zijn mond hield…dat had ik zelf niet beter kunnen onderbouwen.’ 

Dat het bisdom in een reactie liet weten dat zijn aangifte ‘grondslag mist,’ deert Boone niet. ‘Dat is niet aan hen om dat te bepalen. Zij kunnen slechts hopen dat die ontbreekt.’

Naschrift: het is zeer opmerkelijk dat de Orde van Advocaten dit bericht op de eigen website plaatst. Volgens Nieuwsbank heeft de Orde van Advocaten zelf het persbericht verspreid, zie link. Ik vermoed dat het typerende, in mijn visie vergaand arrogante persbericht van het bisdom (" Een dergelijke beschuldiging mist elke grondslag") ook bij de Orde verkeerd is gevallen. Wie namelijk het rapport Deetman leest, is aanstonds duidelijk dat er tenminste een duidelijke grondslag is voor deze aangifte, waarbij niet het bisdom maar de staande en zittende magistratuur uitmaken hoe de situatie wordt beoordeeld. Ik heb het persbericht maar even opgeslagen in het kader van mijn boek over contemporaine Nederlandse kerkgeschiedenis waarvan de werktitel luidt "Hoogeerwaarde schoften".

Het is eigen aan de kerkelijke cultuur dat er nooit verantwoordelijkheid wordt genomen voor wat voorgangers hebben gedaan alsof met de komst van een nieuwe ambtsdrager alles is komen te vervallen. Ik vermoed dat het OM het bisdom wel zal uitleggen hoe de wereld in elkaar zit en dat er daarna er geen persberichten meer komen totdat er een beslissing ligt.

In het NRC stond recent dat overwogen zou worden de aangifte tegen het bisdom Rotterdam door te verwijzen naar het college van procureurs-generaal. Dat doet trouwens ook niet vermoeden dat het eerste benaderde parket meent dat de aangifte prullenbak-rijp is.

Het parket Rotterdam krijgt dit jaar in ieder geval een aangifte tegen een bisschop / bisdom. Want, lieve lezers, bevoegd is niet alleen het parket van de woonplaats van de verdachten maar ook de rechter volgens de lex loci delicti! Ik ben nu al benieuwd of er dan ook weer een arrogant persbericht komt en wat er daarna op de website van de Orde wordt geschreven.

Ook met Kerstmis? Zeker - want: er is dit jaar geen Kerstbestand! De NL bisschoppen (en nog enkele anderen!) hebben dat voor mij dit jaar wel weten te verzieken, zie link.

zaterdag 24 december 2011

RKKnipsel: 82% Rooms Katholieken wil intrekking verjaring seksueel misbruik

Uit de Volkskrant:

"Vier op de vijf Nederlanders gelooft dat er nog steeds seksueel misbruik voorkomt binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dat blijkt uit een peiling naar aanleiding van de bevindingen van de commissie-Deetman. Maurice de Hond heeft de peiling vandaag gepubliceerd op www.peil.nl.

Van de katholieke ondervraagden gelooft slechts de helft dat er nog steeds misbruik voorkomt binnen de kerk. Van de katholieken verbaast ook 38 procent zich over de omvang van het seksueel misbruik die de commissie-Deetman naar buiten heeft gebracht.

Drie van de vier ondervraagden vinden dat de verjaring van dit soort misdrijven moet worden ingetrokken. Onder katholieken ligt dit percentage nog hoger (82 procent). Veel van de betrokkenen kunnen op dit moment niet meer worden vervolgd omdat het misdrijf is verjaard".

Is er dit jaar een Kerstbestand?

Een lezer vraagt mij of er ook dit jaar een Kerstbestand is.

Er is dit jaar geen Kerstbestand. Alle verloven zijn ingetrokken en de troepen, niet alleen aan de grens, zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Wat mij betreft is er een Kerstoffensief!

RKKnipsel: RKK in Downton Abbey

Van de website Independent Catholic News:

"Oscar-winning screenwriter Julian Fellowes has become Vice President of the Catholic Association of Performing Arts. The announcement was made during a special centenary dinner at Alan Hall in Chelsea.

During the evening, Lord Fellowes said that Catholicism would be entering the storyline of his popular ITV series Downton Abbey at some point in the near future. When questioned about this, he would not say whether the development would be in the two hour Christmas Day special next week, or the new series in 2012. He also mentioned he was "hankering after" an acting part".

Naschrift: de RKK biedt vele interessante facetten die in de serie kunnen worden geintroduceerd. Misschien is het tijd voor een integrale Engelse vertaling van deel 1 van het Rapport Deetman waarin zo ongeveer 1000 verhaallijnen worden beschreven. Het verdient dan wel aanbeveling voorafgaand te regelen wie er vertaalt, wat de kosten zijn en wie mag lezen wat er vertaald is en wie daaraan vervolgens gaat verdienen. Ik lever er trouwens probleemloos 1000 andere boeiende verhaallijnen bij over misdaad en intrige binnen de RKK en de manier waarop in dit milieu kerkelijke en persoonlijke belangen kunnen worden verward, vanzelfsprekend meedogenloos door riemen en ruiten ten detrimente van personen, ondertussen God nominatim lovend op de gezette tijden in zeer pittoreske settings - "dat staat in mijn dagboek te lezen".

Ondertussen verkeert het Verenigd Koninkrijk in gespannen afwachting van de twee uur durende Kerstaflevering van Downton Abbey op ITV, enigszins beducht dat Prins Philip de hartoperatie van vannacht misschien niet overleeft en de uitzending zou kunnen worden afgelast,  zie trailer:


En over de authenticiteit van het vocabulaire gebruikt in Downton Abbey worden zelfs wetenschappelijke artikelen geschreven, zie link.

RKKnipsel: niet alleen gespecialiseerd in seksueel misbruik maar ook in verduistering

Van fok.nl:

"Een pastoor uit Kerkrade die medio april werd opgepakt voor witwassen en verduistering moet vijftien maanden de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Maastricht vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had acht maanden geëist.

De priester moet de zeventigduizend euro die hij verduisterde alsnog geven aan de weduwe van een vrachtwagenchauffeur die in de zomer van 2004 bij een ongeluk overleed. Als hij dat niet doet volgt een gevangenisstraf van nog eens 353 dagen.

De pastoor had een bankrekening geopend waarop mensen die meeleefden met de weduwe geld konden storten. Hierop kwam ruim 75 duizend euro binnen, waarvan slechts 4500 euro daadwerkelijk naar de weduwe en andere getroffenen ging.

De rest gebruikte de geestelijke voor andere doelen. Een deel ging naar mensen die de pastoor zelf als hulpbehoevend aanmerkte, maar hij betaalde er ook kosten van zichzelf mee en kocht er spullen voor zichzelf mee, waaronder een auto.

Behalve aan verduistering werd de Limburger ook schuldig bevonden aan witwassen, omdat hij bewust onjuist verantwoording heeft afgelegd over de manier waarop het geld was uitgegeven. Hij deed het daarnaast voorkomen alsof hij degene was die de financiële nood van de weduwe met gulle hand verlichtte, aldus de rechtbank, die geschokt is dat de pastoor het geld heeft ingepikt. Het ging onder meer om spaargeld en pgb-geld van een hoogbejaarde vrouw.

De rechtbank legde een fors hogere straf op dan geëist, onder meer omdat de rooms-katholieke geestelijke geen woorden van spijt over zijn lippen kon krijgen".

De man was pastoor van de parochies Chevremont, Haanrade en Rolduckerveld in Kerkrade. Het bisdom Roermond had aangifte tegen de destijds 57-jarige man gedaan vanwege 'ernstige vermoedens van financiële malversaties'".

Noteert U alvast even dat U in 2012 op dit weblog meer zult horen over strafbare feiten in 2011 gepleegd door kerkelijke ambtsdragers die uiteraard eerst in de doofpot zijn geschoven door weer andere ambtsdragers, maar die in 2012 door een ieder gekend zullen kunnen worden.

Extra verzamelbrief SZW in verband met wijziging WWB

Het Ministerie van SZW heeft gisteren een extra verzamelbrief verstuurd om de wetswijziging wat meer inzichtelijk te maken.

In de brief wordt onder meer een overzicht gegeven van de termijnen waarmee wijzigingen in werking treden voor nieuwe en bestaande uitkeringsgerechtigden.

Ik herhaal ook hier nog maar eens dat de VNG voor gemeenten een meldpunt heeft ingericht om knelpunten te signaleren bij de implementatie van de wetswijziging, zie link.

Eindelijk actualisering Pandhuiswet in aantocht

Van de website van de rijksoverheid:

"Klanten van pandhuizen krijgen straks meer bescherming. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoogte van de vergoeding die betaald moet worden aan het pandhuis voor de lening en de lengte van de beleentermijn. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van de ministers Opstelten van Veiligheid en Justitie en Verhagen van Economische Zalen, Landbouw en Innovatie.

Pandhuizen voorzien nog steeds in een behoefte van mensen die snel geld nodig hebben, maar geen geld willen of kunnen lenen, en ook niet van plan zijn bezittingen te verkopen. Het klantenbestand van pandhuizen is divers. Bijna driekwart van de klanten heeft een laag inkomen. De helft van de klanten heeft elders schulden. Voor ruim de helft van de klanten vormt werk de belangrijkste bron van inkomen, een ander deel van de klanten is afhankelijk van een uitkering.

De huidige Pandhuiswet dateert uit 1910 en is sterk verouderd, waardoor klanten van pandhuizen onvoldoende worden beschermd. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat klanten van pandhuizen wel adequate bescherming krijgen en de dienstverlening door pandhuizen in stand blijft.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer".

Naschrift: dit wetsvoorstel zat al jaren in de pen en het is verheugend dat het daar nu eindelijk is uitgekropen.

Lobbybrief NVVK over wetswijziging beschermingsbewind

Van de website van de NVVK:

"Op 24 oktober 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 BW inzake curatele, onderbewindstelling en mentorschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel bepaalt onder andere dat het hebben van problematische schulden en het vertonen van verkwistend gedrag worden toegevoegd als gronden om onder bewind te worden gesteld.

De NVVK heeft als reactie hierop laten weten dat sec het hebben van problematische schulden of het vertonen van verkwistend gedrag, niet voldoende is om onder bewind te worden gesteld, omdat het minder vergaande instrument van schuldhulpverlening in die gevallen beter van dienst is.

Voor deze en de overige opmerkingen, bekijk onze brief, die op 23 december naar de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie is gestuurd. Bekijk ook de brief die we op 13 juli 2011 over dit onderwerp naar de Tweede Kamercommissie stuurden".

"Herijk" vooral even Uw hypotheek en stort Uw spaargeld af

Van de website van RTL-Z:

"Huizenbezitters doen er verstandig aan hun hypotheek te herijken. Dat zegt Ron Bavelaar, directeur van de Hypotheekshop, naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad vrijdag.

Volgens Bavelaar passen veel hypotheken door de huidige financiële crisis en de daarmee gepaard gaande waardedaling van woningen niet meer in de huidige tijd. 

Volgens de Hypotheekshop, met 175 vestigingen een van de grootste hypotheekadviesbureaus in Nederland, geven banken in toenemende mate al het advies aan klanten om meer hypotheekschuld af te lossen. Vooral huizenbezitters met een beleggingshypotheek of een hypotheek die voor een groot deel aflossingsvrij is, krijgen het verzoek hun lening nog eens kritisch te bestuderen.

,,Door de waardedaling van veel woningen is de balans tussen schuld en waarde zoek geraakt", aldus Bavelaar. ,,Anders dan voor de crisis kun je er niet automatisch vanuit gaan dat de waarde van een woning zal toenemen. Daar moet de hypotheek wel op berekend zijn. Het kan geen kwaad daar nog eens goed naar te kijken".

Naschrift: alsof er voor velen wat te "herijken" valt nadat een aflossingsvrije meer dan 100% hypotheek met een verzekering in inmiddels praktische waardeloze beleggingsproducten  is aangesmeerd waarin ook nog aanzienlijke kosten zijn verstopt in vorm van verzekeringsprovisies, terwijl er ook nog eens op vervroegde aflossing boetes zijn gesteld.

Kon er ook nog wel bij in 2011

vrijdag 23 december 2011

Amsterdam boos op 30 energiebedrijven die afsluiting niet melden

Parool heden
Uit het Parool heden:

"De gemeente Amsterdam is kwaad op dertig energiebedrijven die niets melden als ze bij huishoudens stroom en gas dreigen af te sluiten. Energiebedrijven moeten dit aangeven, zodat de gemeente nog kan proberen de huishoudens in de schuldhulpverlening te krijgen om afsluiting te voorkomen.

De gemeente gaat net zo lang op de deur kloppen bij de bedrijven tot ze de gegevens wel krijgt. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om jonge bedrijven. 'De vijf à zes grote gevestigde bedrijven doen keurig mee.' 

Netbeheerder Alliander telde tot en met het derde kwartaal ruim 1850 afsluitingen in de hoofdstad. Vorig jaar waren dat er nog 1555'.

RKKnipsel: Deetman boycot Dohmen

"Voorzitter Wim Deetman van de commissie die het seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzocht weigert journalist Joep Dohmen van NRC Handelsblad een afsluitend interview te geven als commissievoorzitter omdat hij ‘geen vertrouwen’ heeft in de journalist. Dat althans kreeg Dohmen – die vorig jaar samen met Robert Chesal van de Wereldomroep Journalist van het Jaar werd vanwege het feit dat zij het misbruik in de kerk aan de kaak stelden - te horen van de persvoorlichter van de commissie. De onderzoeksjournalist zegt uit goede bron binnen de commissie te hebben gehoord wat de aanleiding was voor het gebrek aan vertrouwen. Het zou te maken hebben met publicaties van zijn hand (in mei van dit jaar) over Deetmans’ overtreding van de wettelijke regels voor neveninkomsten. Dohmen toonde aan dat Deetman enkele tienduizenden euro’s ten onrechte aan inkomsten had ontvangen uit voornamelijk voorzitterschappen van overheidscommissies. ‘Onprofessioneel’, oordeelt Dohmen. Wim Deetman wil niet reageren".

Vindplaats: Villa Media

Waar kennen we deze modus operandi toch van?

Zou ooit nog bekend worden wat de kosten van de Commissie Deetman zijn geweest. Of gaan die ook weer in de doofpot. Mogen wij niet weten hoe de conferentie en KNR participeerden als subsidient in de graaicultuur, nadat zij de facto carte blanche hadden gegeven ("Het dak van de kerk lekt. De rekening van de loodgieter moet betaald worden. Wij hebben verzocht om een onderzoek. Dan betalen we ook”).

Zou ooit ook nog bekend worden waarom de gelovigen en de slachtoffers nu alleen het rapport tegen betaling kunnen inzien en waar nu de revenuen vallen van het rapport?

"Scandalo Equitalia: doveva pagare 5 centesimi e le arriva bolletta da 62 euro!"

"In Sardegna, una signora ha ricevuto una bolletta di 62,03 euro, per non aver pagato nel 2009 un “debito” di 5 centesemi. Ora quindi, nonostante l’imprenditrice ha spiegato che «Quei cinque centesimi in meno sono sicuramente il frutto di un errore materiale dell’impiegato che ha trascritto male la cifra» sarà costretta a pagare 1240 volte in più rispetto alla cifra originaria dovuta. Purtroppo, come spiega la signora, proprietaria di un’azienda consorziata Aci (soccorso stradale 24 ore su 24)”Equitalia non sente ragioni: devo saldare il conto”.

Vindplaats: Il Cyrano

Equitalia ontvangt met enige regelmaat bombrieven: zie nu.nl

"Jugend im Schuldenchaos"

"Die Unter-25-Jährigen, die sich an die Schuldnerberatung wenden, haben laut Maly durchschnittlich 25.000 Euro Schulden - und auch hier gebe es einen aufsteigenden Trend. Ebenfalls gestiegen (um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr) sei die Zahl der Privatkonkurse, bei denen die Schuldensumme unter 10.000 Euro liegt. Das bedeutet, dass die Betroffenen bei einer geringen Schuldenhöhe zahlungsunfähig sind. "Und trifft daher tendenziell junge Erwachsenen", so Maly. Ein Jobverlust oder das Ende einer Beziehung stürze sie bereits ins Schuldenchaos, weil sie nicht einmal mehr die Energiekosten bezahlen könnten.

Auffällig sei, dass 45 Prozent der verschuldeten jungen Erwachsenen lediglich die Pflichtschule abgeschlossen haben. Eine Lehre hätten 82 Prozent absolviert. "In den meisten Fällen haben bereits die Eltern Schulden. Sie schämen sich dafür, daher wird zu Hause nicht übers Geld geredet."

Genau das sollte aber passieren. Am besten wäre es laut Maly, wenn die Kinder Taschengeld in einer fixen Höhe bekommen. "Dabei soll genau definiert werden, wofür das Geld gedacht ist, also ob zum Beispiel auch Essen und Kleidung davon bezahlt werden müssen." Damit Jugendliche sehen, wie viel das Leben kostet, veranstaltet die Organisation "Jugend am Werk" gemeinsam mit der Schuldnerberatung und der Erste Bank regelmäßig Workshops".

Vindplaats: Wienerzeitung

"Niederländer sind Schulden-Europameister"

"Das Institut EuroStat ermittelte für das Jahr 2010, dass die Summe der privaten Schulden in den Niederlanden bei 240 Prozent des Gesamteinkommens lag. Schuld sind vor allem Hypothekenaufnahmen. Immobilien im Land sind aus eigener Kraft kaum bezahlbar, wer dennoch kaufen oder bauen will, muss fast zwangsläufig einen Kredit aufnehmen. Zudem zahlen die meisten Hypothekennehmer lediglich die Zinsen zurück, nicht die eigentlichen Kredite; das liegt unter anderem darin begründet, dass diese Zinsen von der Steuer abgesetzt werden können. Die hohe Summe der privaten Schulden geht allerdings nicht nur zu Lasten der Privatverbraucher: Gerade in Krisenzeiten wird das Wirtschaftsgefüge durch eine hohe private Verschuldung noch anfälliger. Besonders Störungen im Immobilien- oder auf dem Arbeitsmarkt sowie schwankende Zinssätze können schnell zu einem wirtschaftlichen Kollaps führen. Es wird also höchste Zeit für die Niederlande, das Problem der privaten Überschuldung in den Griff zu bekommen".

Vindplaats: Schuldenbremse.de

donderdag 22 december 2011

RKKnipsel: "The essence of the crisis of the Church"

Uit de toespraak van de paus tot de curie van vandaag:

"Not only faithful believers but also outside observers are noticing with concern that regular churchgoers are growing older all the time and that their number is constantly diminishing; that recruitment of priests is stagnating; that scepticism and unbelief are growing. What, then, are we to do? There are endless debates over what must be done in order to reverse the trend. There is no doubt that a variety of things need to be done. But action alone fails to resolve the matter. The essence of the crisis of the Church in Europe – as I argued in Freiburg – is the crisis of faith. If we find no answer to this, if faith does not take on new life, deep conviction and real strength from the encounter with Jesus Christ, then all other reforms will remain ineffective".

Volgens de paus moet de oplossing komen van de Wereldjongerendagen. Ik deel die opvatting niet. De enige oplossing is gelegen in waarachtigheid en gerechtigheid. In ieder geval in NL valt in dit vlak nog veel te verbeteren en dan doel ik niet alleen op de misstanden uit  het verleden genoemd in het alleen tegen betaling verkrijgbare rapport Deetman.

Inzet vrijwilligers bij schuldhulp loont

ANP-bericht:

"Vandaag (21/12 neemt mevrouw Ortega-Martijn, lid van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening in ontvangst..De conclusie uit het rapport luidt dat de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt.

Het rapport is gemaakt door Social Force en Regioplan in opdracht van acht organisaties die met de zogenaamde 'Ortega-gelden' projecten hebben uitgevoerd op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening. De acht organisaties zijn: ANBO, Humanitas, Ihsan, Leger des Heils, Het Nederlandse Rode kruis, SchuldHulpMaatje, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie en Vluchtelingenwerk Nederland. Uit het rapport blijkt dat de inzet van de vrijwilligers bij schuldhulpverlening veel oplevert. Het grote maatschappelijk rendement is niet alleen een besparing in geld. De besparing aan kosten voor de maatschappij is vaak driemaal zo hoog als de kosten besteed aan een vrijwilligersproject .En dit bedrag ligt zeer waarschijnlijk een stuk hoger omdat nog niet alle factoren konden worden meeberekend. Daarnaast voorkomt de extra aandacht en tijd die vrijwilligers aan een hulpvraag kunnen besteden, de kans op terugval van de betrokkenen of vermindert deze kans aanzienlijk.

In het onderzoek is met name gekeken naar (financieel te waarderen) effecten als 
- preventie en nazorg, waarmee wordt voorkomen dat mensen opnieuw een verzoek voor schuldhulpverlening indienen
- het verhogen van het rendement schuldhulpverlening, waarmee uitval wordt voorkomen gedurende het dure schuldhulptraject en
- voorkoming van crisissituaties, waarmee extra kosten worden voorkomen als gevolg van huisuitzetting of afsluiting van energie of water

Over het algemeen zien we een toenemende interesse bij gemeenten om samen te werken met vrijwilligersorganisaties en krijgen vrijwilligersprojecten zelfs steeds vaker een plek in gemeentelijke beleidsplannen. Veel gemeenten maken op deze manier ruimte voor betrokkenheid van vrijwillige inzet. Met deze onafhankelijke studie, geven partijen aan, dat effectiever kan worden gewerkt, wanneer door de overheid, blijvend wordt geïnvesteerd in goed opgeleide vrijwilligers en goed gecoördineerd vrijwilligerswerk".

RKKnipsel: "Het Nederlandse bisschoppencollege kent geen onafhankelijk denkende mensen met een sterk karakter"

Uit de Volkskrant een column van de socioloog Van Dam (met dank aan @isidorusweb):

"Er zijn mensen die nooit worden tegengesproken. Soms omdat ze zich gedragen alsof ze gezegend zijn met uitzonderlijke gaven en het altijd bij het rechte eind hebben. Anderen omdat ze dictator zijn en niet tegengesproken mogen worden. En de derde categorie, de ergste, bestaat uit mensen die geloven dat ze over uitzonderlijke gaven beschikken, het altijd bij het rechte eind hebben en in een dictatoriale omgeving verkeren. Zoals geestelijken in de katholieke kerk. Zij lijden aan de persoonlijkheidsstoornis die ook wel wordt aangeduid als het Hubris Syndroom.

Lijders aan dat syndroom denken dat zij in hun oordeel onfeilbaar zijn en in hun optreden onkwetsbaar. Omdat zij het per definitie altijd bij het juiste eind hebben, worden critici beschouwd en behandeld als onwetenden of als vijanden. Het gevoel van onkwetsbaarheid maakt ook roekeloos. Zie het rapport Deetman.

Het Hubris Syndroom kleeft normaal gesproken aan mensen. In het geval van de katholieke kerk kleeft het aan de hele organisatie, omdat het voortvloeit uit de leer. Het is begrijpelijk dat de slachtoffers van het misbruik zich tot op de huidige dag verraden voelen door de leiders in de katholieke kerk. Maar men moet zich realiseren dat alleen onafhankelijke denkers met een uitzonderlijk sterk karakter in staat zijn in een omgeving als de katholieke kerk besmetting met het syndroom te vermijden.

Het huidige college van Nederlandse bisschoppen kent geen onafhankelijk denkende mensen met een sterk karakter. Sterker: zij hebben die functie juist gekregen omdat ze dat niet zijn. Zij doen hun uiterste best mededogen met de slachtoffers te acteren. Maar dat lukt niet erg, omdat hun hele habitus woede uitstraalt dat de misbruikers, net als die missionaris in de Congo, hun gezag en daarmee hun macht en die van de Heilige Moederkerk verder hebben aangetast".

woensdag 21 december 2011

Zou het Deetman-dealtje vooraf zijn goedgekeurd door de opdrachtgever?

Van katholiek.nl:

"De commissie-Deetman heeft de uitgeverij benaderd om het rapport te drukken. Om uit de kosten te komen, heeft de uitgeverij besloten het rapport ook als handelseditie (een commercieel product) aan te bieden.

Wij zien graag dat het eindrapport volledig gratis beschikbaar wordt gesteld, zoals dat bijvoorbeeld in Ierland is gebeurd. Een commerciële uitgave van een dergelijke uitgave vinden wij niet gepast. Het misbruik in de rooms-katholieke kerk veroorzaakt zeer veel onrust bij slachtoffers, in de kerk en in heel Nederland. Het maatschappelijke belang van de uitgave gaat onzes inziens boven commerciële exploitatie".
 
Consequentie van deze Deetman-deal is dat de gelovigen als sponsors van de conferentie worden afgetrokken van inzage in een rapport dat van vitaal belang is voor de toekomst van de NL Kerk. Als opdrachtnemer van de NL bisschoppenconferentie en de KNR heeft deze commissie, tenzij anders bepaald, niet het auteursrecht van het rapport. Zou er een overeenkomst zijn? Had die overeenkomst niet een onderdeel moeten zijn van het rapport. Of is hier weer deskundig een oor aan genaaid om een vrindje of een vrindje van een vrindje te matsen? Wanneer komt trouwens de informatie over de totale kosten van de Commissie Deetman en de uiteindelijke verdeling daarvan?

Voor een dierbare cliënt die iets te vieren heeft

Advocaatkosten geen probleem, als een ander die maar betaalt!

Bij Ajax is commotie ontstaan over advocaatkosten die het Ten Have-smaldeel uit de RvC maakt in de strijd tegen Johan Cruijff c.s.

Ik citeer uit de Telegraaf onder de kop "Ajax loopt leeg op Ten Have":
... met een kanon als advocaat Peter Wakkie, kan dit bedrag bij een uurtarief van zo’n 750 euro gemakkelijk oplopen tot 100.000 tot 150.000 euro".

Nederlandse Rooms Katholieken en leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie doen er goed aan te beseffen dat de advocaatkosten, die door respectievelijk de Nederlandse Bisschoppenconferentie, het Aartsbisdom en de Vereniging voor Latijnse Liturgie worden gemaakt om mede-gelovigen te bestoken worden gefinancierd uit geld dat voor dat doel niet bijeen is gebracht.

Het is zeer gewenst dat ook in die gremia "open en transparant" bekend wordt hoeveel geld er aan advocaatkosten besteed is.

Onder de Kerstboom ga ik volgende week om te beginnen is eens wat research doen of inmiddels de Vereniging voor Latijnse Liturgie strafrechtelijk niet moet worden aangemerkt als een criminele organisatie, als ik tenminste klaar ben met nog in te dienen tuchtklachten. Ook "de mensen van goede wil" zijn wel goed maar niet gek.

Tot zekere intentie - en dit is nog maar het begin

Bestuur Martijn loopt leeg - Terna door paters Salesianen?

Bij de stichting Martijn zijn twee bestuursleden afgezet. Misschien kunnen de paters Salesianen een terna maken?

Zie nu.nl:

"Ad van den Berg is geen voorzitter meer van pedofielenvereniging Martijn. Dat heeft de algemene ledenraad van Martijn besloten, zo laat de vereniging woensdag weten.

Ook de secretaris is niet langer lid van het bestuur. Reden voor dit besluit is dat beide bestuursleden een strafblad hebben voor een zedenmisdrijf, aldus de organisatie".

RKKnipsel: En de archieven? Die hebben we vernietigd!

Van Powned:

"Verschillende bisdommen hebben bewijs van seksueel misbruik vernietigd. In drie van de zeven bisdommen gebeurde dit systematisch, in de andere gevallen betrof het incidenten.

Tot deze conclusie komt de commissie Deetman in haar eindrapport. De bisdommen Roermond, Breda en Den Bosch hebben zich schuldig gemaakt aan systematische vernietiging. In Den Bosch werd geen enkel bewijs gevonden voor seksueel misbruik ondanks dat dat bewijs er wel had moeten zijn.

In Breda werden duidelijke bewijzen voor de vernietiging van archieven gevonden. Zo werden er geen bewijzen gevonden voor een intern onderzoek dat is ingesteld naar een pater, ondanks dat de pater zelf toe heeft gegeven dat dit onderzoek plaatsgevonden heeft.

Niet alleen de bisdommen hebben zich schuldig gemaakt aan de vernietiging van bewijsmateriaal, ook congregaties hebben zich er mee bezig gehouden. Zo zou er bij de salesianen onlangs nog bewijsmateriaal zijn verdwenen".

En hoe zat het met het aartsbisdom, zie het rapportt Deetman deel 1, p. 209:

"Een vraag ten slotte betreft de contacten van het aartsbisdom met het Openbaar Ministerie. De in de plaatsingslijst aangekondigde map in het archief  in de Maliebaan over contacten met de rechterlijke macht is niet aangetroffen".

Eerste Kamer aanvaardt wijziging Wwb - fasten your seatbelts!

Samenvatting website Eerste Kamer:

"Dit wetsvoorstel is gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden en strekt ertoe de Wet werk en bijstand (WWB) aan te passen. Het pakket maatregelen heeft tot doel het versterken van het activerende karakter van de WWB.

Dit gebeurt enerzijds door het aanscherpen van de verplichtingen waaraan uitkeringsgerechtigden moeten voldoen, anderzijds door een aantal maatregelen te treffen waardoor de vangnetfunctie van de WWB wordt versterkt.

De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen van de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstandsverlening".

Over deze wetswijziging zullen we volgend jaar nog veel horen gelet op de zeer ingrijpende gevolgen. De VNG heeft voor gemeenten alvast een meldpunt ingericht, zie VNG (met dank aan Anna Hooijenga voor de up to date- berichtgeving over dit belangrijke onderwerp!).