vrijdag 26 februari 2010

Drie keer hoera voor de NVVK (en Jan Tingen)!

"Looncessie ,,is een rücksichtloss middel'' , zegt Jan Tinger, bestuurder van de NVVK. ,,Het maakt het traject van de minnelijke schuldhulpverlening totaal onmogelijk.'' De NVVK bepleit dan ook de looncessie te verbieden".

Ik ben zeer verheugd dat de NVVK zich uitspreekt tegen de looncessie die in de praktijk van het minnelijk traject zeer verstorend werkt, doordat deze de gelijkheid (paritas) van de schuldeisers doorbreekt.

Vindplaats: RTL-Z

Zeer interessant is ook dat destijds op 17 december 2007 DNB DSB heeft gewaarschuwd voor de looncessie als incasso-instrument: "Wij hebben u op het belang gewezen dat deze looncessie daadwerkelijk op vrijwillige basis gebeurt en er geen sprake is van oneigenlijke druk". Dat standpunt had DNB in het kader van transparantie en bescherming van de zwakkere partij ook wel publiek uitdragen! "Shame on Zalm" maar ook "on Wellink" en niet te vergeten later op Klijnsma, zie  "Staatssecretaris Klijnsma laat zich door DSB in de luren leggen".

donderdag 25 februari 2010

Hoeveel kosten betaalt de klant van de Stadsbank Oost Nederland?

Een deelnemer aan de Linkedin Groep reageerde op het bericht dat de Stadsbank Oost Nederland sinds kort 1 Euro in rekening brengt bij iedere kasopname:

"Ik vind het een schandalige maatregel juist bij mensen die al in een moeilijke positie zitten. En dat te bedenken dat de Stadsbank ook verdient aan budgetbeheer, waar ook een bijdrage geïnd wordt van de client als ik me niet vergis. Verder wordt bij een schuldregeling in de regel 9% ingehouden. Dit allemaal terwijl de gemeente ook nog eens voor al die producten betaalt. Het spijt me: als er budgettaire problemen zijn, dan moet men naar de gemeenten toe en dat niet verhalen over de rug van van toch al krap bij kas zittende cliënten.

Hoewel wij wellicht een wat andere positie innemen, hoeft de client bij ons geen enkele bijdrage te betalen voor wat dan ook. De gemeente betaalt ons en dat is genoeg".

Het lijkt mij nuttig en nodig dat inzicht wordt gegeven in de aan de klant in rekenng gebracht kosten niet alleen door de Stadsbank Oost Nederland, maar door iedere schuldhulpverlenende instelling. Daarbij is ook van belang of deze kosten ten laste van het leefgeld worden gebracht en of daarbij aanspraak kan zijn op bijzondere bijstand.

Kamervragen over krediet Kruidvat

De Kamerleden Spekman en Vos (PvdA) hebben vragen gesteld over kredietverstrekking in de winkels van het Kruidvat aan de staatssecretarissen van SZW en EZ:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht «Schuld opbouwen bij Kruidvat»? (Dagblad Spits, 16 februari 2010).

2. Welke vormen van leningen en kredieten biedt het Kruidvat aan?

3. Kunnen betreffende producten ook aan de kassa/in de vestigingen van de drogisterij worden afgesloten? Kunnen consumenten bij bijvoorbeeld onvoldoende saldo ter plekke een krediet afsluiten?

4. Vindt u het verantwoord dat drogisterijen het verkopen van drogisterijartikelen combineren met
het afsluiten van leningen?

5. Vindt u het onwenselijk dat consumenten tijdens het winkelen in een drogisterij voortdurend geconfronteerd kunnen worden met de mogelijkheid om leningen en kredieten af te sluiten bij de drogist?

6 Hoe rijmt de eenvoudigheid van het afsluiten van een forse lening of krediet in een drogisterij zich met uw streven om te voorkomen dat consumenten zich te makkelijk in de schulden steken?

7. Bent u van mening, en kunt u onderbouwen, dat de algemene voorwaarden voor het afsluiten van
een krediet of lening bij het Kruidvat, kwetsbare consumenten voldoende beschermen tegen het zich in onverantwoorde schulden te steken?

8. In hoeverre vindt u dat het afsluiten van leningen en kredieten in allerlei detailhandelzaken moet worden begrensd om te voorkomen dat kwetsbare consumenten zich te makkelijk in de schulden steken?

9. Zijn de medewerkers van Kruidvat eveneens gebonden aan de zorgplicht uit de Wet financieel toezicht? Hoe is het nakomen van die zorgplicht met betrekking tot. de leningen en kredieten van Kruidvat geregeld?

woensdag 24 februari 2010

Kritiek op Stadsbank Oost-Nederland

Uit Tubantia van heden:

"De 6800 klanten van de Stadsbank Oost-Nederland kunnen sinds vorige week bij de bank geld opnemen met hun Money Card. Dat kost één euro per transactie. Niet alle klanten in de 22 gemeenten waar de Stadsbank Oost-Nederland actief is, zijn blij met de Money Card. Een cliënt rekent voor dat vier keer weekgeld opnemen de klanten vier euro kost en de bank bijna 28.000 euro per maand oplevert. „Voor vele klanten is één euro twee pakken melk of twee broden. Het kan toch niet waar zijn dat gemeenten rijk worden aan de armoede van een ander”, aldus een boze cliënt van de Stadsbank.

Directeur A. de Jong van de Stadsbank vindt het helemaal niet raar, dat klanten moeten betalen voor het opnemen van geld bij een bank. " Als onze cliënten weer zo ver zijn dat ze hun eigen budget mogen beheren, moeten ze de bank waar ze een rekening aanhouden ook betalen voor hun pas.”
 
Een vergoeding van EURO 1,-- voor iedere kasopname lijkt echter om te beginnen nogal aan de hoge kant. Als de Stadsbank Oost Nederland geld te kort zou komen moet dat niet worden gezocht bij het leefgeld van de debiteuren.

Vanuit de LinkedIn Groep hoor ik graag hoe deelnemers de kasopnames hebben geregeld en wat zij vinden van het nieuwe beleid van de Stadsbank Oost-Nederland.

"Vroeg erop af" in Amsterdam succes

In Amsterdam draait sind 2009 in alle stadsdelen het project Vroeg Eropaf.  In dit project werken woningcorporaties, madi-instellingen (madi=maatschappelijke dienstverlening), Dienst Werk en Inkomen (DWI) en stadsdelen samen om mensen te helpen die vanwege een huurachterstand een huisuitzetting boven het hoofd hangt. Het belangrijkste doel is om de huisuitzetting te voorkomen en te zorgen voor een regelmatige huurbetaling.

Het Parool meldt dat bij 67 procent van de meldingen woningbouwverenigingen, de gemeente en maatschappelijke instellingen hebben kunnen voorkomen dat iemand zijn huis uit moest.

De Gemeente Amsterdam voert momenteel gesprekken met zorgverzekeraars en energiebedrijven om tot eenzelfde aanpak te komen voor wanbetalers.

Voor meer informatie zie deze link

Ontslag staatssecretaris Klijnsma

De Koningin heeft vandaag ontslag verleend aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als staatssecretaris heeft zij zich onder meer beziggehouden met de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, wetgeving over gemeentelijke schuldhulpverlening en de pilots over de sociale werkvoorziening.

De portefeuille van de oud-staatssecretaris wordt tot het aantreden van het nieuwe kabinet waargenomen door demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

maandag 22 februari 2010

Nieuwe Pandhuiswet ingediend?

De NOS heeft het volgende bericht:

"Mensen die hun spullen belenen bij een pandjeshuis worden beter beschermd. De rente die moet worden betaald kan nu nog oplopen tot 20%;dat wordt voor alle pandjeshuizen maximaal 4,5%.Ook moeten pandjeshuizen betere informatie geven.

De oude pandhuiswet van 1910 wordt aangepast en de Consumenten Autoriteit gaat toezicht houden. Nederland telt ruim 60 pandjeshuizen;de meeste vallen nu niet onder die wet.

Bij een pandjeshuis kan bijvoorbeeld een sieraad worden beleend. In betere tijden kan die worden opgehaald, nadat eerst het uitgekeerde bedrag en de maandelijkse rente zijn terugbetaald".

Het zou zeer wenselijk zijn, als dit wetsontwerp waarop al vanaf oktober 2007 wordt gewacht niet controversieel werd verklaard en snel kon worden afgewikkeld ter bescherming van al degenen die nu worden uitgeknepen in dubieuze pandhuizen.

Zie persbericht EZ met voortgangsrapportage.

"Ik ween om bloemen in de knop gebroken"


Afgelopen vrijdag is mijn eerste column verschenen in de reeks "Observaties van Observatrix" in het Tijdschrift Schuldsanering (Tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering) over de certificering van de schuldhulpverlening. De titel van de column is ontleend aan een gedicht van de Tachtiger Willem Kloos "Ik ween om bloemen in de knop gebroken".

Uit de tekst:
"Deze dichtregels van de tachtiger Willem Kloos komen al geruime tijd bij mij op, als ik denk aan de certificering schuldhulpverlening door de Normcommissie NEN 8048. Bijna vier jaar is de commissie inmiddels bezig om te komen tot certificering van schuldhulpverlening. De bedoeling van de certificering was de beunende bokken en de professionele schapen van elkaar te scheiden. Het is de vraag of de activiteiten van de commissie de praktijk van de schuldhulpverlening dichter bij die doelstelling hebben gebracht. Tot nu toe lijkt dit niet het geval te zijn".

Interview Radio 1 heden met staatssecretaris Klijnsma

Zie link

De staatssecretaris gaat in op de gevolgen van het ontslag van de PvdA-ministers die sinds kort in de media ook wel worden aangeduid als het "PvdA-smaldeel".

vrijdag 19 februari 2010

'Schuldhulpverlening heeft ook pressiemiddel nodig'

Inmiddels is de column opnieuw geplaatst en ingrijpend aangepast:

‘Wij hebben met schuldeisers convenanten opgesteld om vorderingen aan cliënten die in de schuldhulpverlening zitten te reguleren. Wij zitten niet persé te wachten op een zogenoemd moratorium (verbod op schuldvorderingen, red) in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals de Tweede Kamer wil. Wij zijn alleen voor een moratorium in specifieke situaties, want we hebben genoeg klanten bij wie de druk van schuldeisers nodig is om in beweging te komen. Je moet de schuldvordering individueel bekijken.’

"De NVVK, de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen, ziet heeft nog wel wat kritiek op het wetsvoorstel. Volgens voorzitter Ger Jaarsma, ook directeur van de Kredietbank Nederland, zijn er geen sanctiemogelijkheden om een integrale aanpak van de schuldhulpverlening bij gemeenten af te dwingen. ‘Het is goed als verschillende hulpinstanties samen optrekken om de problemen van een klant aan te pakken. Maar dat moet je lokaal, per gemeente regelen, aangepast aan de lokale situatie. Niet in een wet’.

NVVK: 'Schuldhulpverlening zit niet te wachten op nieuwe wet'

Scheidend NVVK-voorzitter Jaarsma zet zich als woordvoerder namens "de branche"  in een opmerkelijk interview in Zorg + Welzijn af tegen het wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening dat is ingediend bij de Tweede Kamer.

"Wij hebben met schuldeisers convenanten opgesteld om vorderingen aan cliënten die in de schuldhulpverlening zitten te reguleren. Wij zitten als branche niet te wachten op een zogenoemd moratorium (verbod op schuldvorderingen, red) in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals de Tweede Kamer wil. Wij hebben genoeg klanten bij wie de druk van schuldeisers nodig is om in beweging te komen. En een moratorium ontneemt aan schuldeisers alle rechten"

"De NVVK, de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen, ziet niet veel heil in het wetsvoorstel. Volgens voorzitter Ger Jaarsma, ook directeur van de Kredietbank Nederland, zijn er geen sanctiemogelijkheden om een integrale aanpak van de schuldhulpverlening bij gemeenten af te dwingen. ‘Het is goed als verschillende hulpinstanties samen optrekken om de problemen van een klant aan te pakken. Maar dat moet je lokaal, per gemeente regelen, aangepast aan de lokale situatie. Niet in een wet.’

Misschien hebben "wij als debiteuren" behoefte aan een recht op schuldhulpverlening (met rechtsbescherming!), waarbij de hulpverlenende instelling voortaan ook kan worden afgerekend op broddelwerk van het soort, waarbij er alleen maar een beetje wordt gestabiliseerd en verder niets wordt opgelost.

De opmerkingen die over het wetsvoorstel op de website van de NVVK staan lijken trouwens aanmerkelijk positiever dan de thans geuite opinie.

Laten we hier eerst maar eens over praten binnen de LinkedIn groep alvorens ik mijn verder commentaar hierop geef, voorzover nodig.

Naschrift 11:35 uur: Zojuist begrijp ik dat het interview niet de mening van NVVK-voorzitter Jaarsma weergeeft en zal worden gerectificeerd.

donderdag 18 februari 2010

"Hanteerbare schulden voor iedereen"

Nadja Jungmann schrijft vandaag weer een column op gemeente.nu over de naderende wetgeving gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ik citeer -samengevat- het deel dat mij het meest opviel:

"Het zou een gemiste kans zijn om in de komende periode niet de opgedane inzichten te gebruiken om integrale schuldhulpverlening te gaan realiseren. Voorbeelden van inzichten die kunnen bijdragen aan het realiseren van effectieve integrale schuldhulpverlening zijn:

• bied een hulpaanbod dat aansluit op de concrete mogelijkheden en wensen van de schuldenaar zonder de crediteuren tekort te doen.
• organiseer de samenwerking in de keten en niet sec rondom de schuldhulpverlening;
• samenwerking wordt ook gestuurd door geld; neem daarom in de subsidieverordeningen van ketenpartners zoals het maatschappelijk werk of de verslavingszorg op wat er van hen verwacht wordt als bijdrage aan de uitvoering van onder meer de schuldhulpverlening;
• integrale schuldhulpverlening gaat niet alleen over gedragsveranderingen bij schuldenaren, maar ook over het gebruik van voorzieningen zoals armoedebeleid of landelijke inkomensondersteunende voorzieningen zoals huur- en zorgtoeslag.
• integrale schuldhulpverlening omvat ook het voorkomen van uitval en recidive: blijf daarom steeds in open verbinding met de schuldenaar en ga na in hoeverre daarbij ook vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld (“budget-buddies”) die naast de schuldenaar staan en voor hem/haar een bondgenoot kunnen zijn om de orde in de dagelijkse huishoudfinanciën te bewaren".

woensdag 17 februari 2010

Slim vangnet voor woningbezitters met hypotheekproblemen in Den Haag

De Gemeente Den Haag heeft een nieuw plan ontwikkeld om debiteuren met hypotheekachterstand te helpen. Ik citeer de Telegraaf: 

"Met het zogeheten Haags Vangnet komt de gemeente huiseigenaren in financiële nood tegemoet. In dat systeem neemt de Gemeentelijke Kredietbank de hypotheek over van huiseigenaren die gedwongen hun huis uitmoeten omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemeente betaalt de oorspronkelijke hypotheekverstrekker de executiewaarde en vraagt de bank als tegenprestatie de restvordering kwijt te schelden.

De Gemeentelijke Kredietbank sluit vervolgens een nieuwe, lagere hypotheek af met de huiseigenaar, waardoor die meer financiële ruimte krijgt. De huiseigenaar komt dan in de schuldsanering terecht en moet met de gemeente afspraken maken over afbetaling van de hypotheek en eventuele overige schulden. Het idee is dat de huiseigenaar de hypotheek binnen zeven jaar weer oversluit op de vrije markt".

Uitvoering van het plan is gebaseerd op de bereidheid van de oorspronkelijke hypotheekverstrekker om tegen executiewaarde finale kwijting te verlenen voor de hypotheekschuld. Dit dwingt de hypotheekverstrekker in de boeken direct het verlies te nemen hetgeen uiteraard doorwerkt in de totale vermogenspositie.

Het is in ieder geval een slim instrument waarvan ik zeer benieuwd ben hoe het uitwerkt en of andere gemeenten dit instrument gaan overnemen.

Zie over deze problematiek ook weblog Martijn Schut.

Voorstel borgstellingfonds saneringskrediet Ede

B&W Ede doet het voorstel aan de raad een borgstellingsfonds te stichten voor het afsluiten van saneringskredieten.

"Het gemeentebestuur stelt de gemeenteraad voor een borgstellingsfonds voor schuldsanering in het leven te roepen. Een dergelijk fonds maakt het mogelijk mensen die een bij Bureau Schuldhulp en Budgetadvies (BSB) van de gemeente een schuldhulpverleningstraject volgen, een saneringskrediet af te sluiten bij de Stadsbank Arnhem".

Het is zeer toe te juichten dat dit ten onrechte uit de mode geraakte instrument weer vaker wordt ingezet aangezien het waardevolle bijdrage levert aan het oplosbaar maken van problematische schuldsituaties en ook door crediteuren als zodanig wordt gewaardeerd. Het levert ook een besparing op ten aanzien van de administratieve lasten.

Leden van de Linkedin Groep worden uitgenodigd hun visie te geven op de toepassing van het saneringskrediet in de praktijk van de schuldhulpverlening anno 2010. Zie link

Stabiliseren is geen volwaardige schuldhulp

"Veel te veel wordt er op dit moment gepronkt door de gemeente met de grote aantallen mensen die door de kredietbank worden geholpen. De vraag is hoe die hulp er precies uitziet. Vaak zijn de mensen in de veronderstelling dat hun schulden worden opgelost, terwijl er daar geen sprake van is. Strörmann: “Van deze mensen worden dan wel de vaste lasten betaald, zodat de schuld niet oploopt, maar intussen wordt er niets echt opgelost.”

Uit een verslag van een bijeenkomst georganiseerd door de SP Rotterdam.

dinsdag 16 februari 2010

In de schuld door te veel toeslag

De Telegraaf heeft een artikel over schuldproblematiek die kan ontstaan als gevolg van te hoge bevoorschotting toeslagen:

"In meer dan de helft van de gevallen blijkt het voorschot niet te kloppen. Veel belastingplichtigen moeten hierdoor geld terugbetalen aan de fiscus.

Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris De Jager (Financiën) onlangs naar de Kamer stuurde. Volgens critici tonen ze aan dat het toeslagenstelsel niet werkt. Vooral minima zijn de dupe van een foute toeslag, omdat ze in de schulden raken.

In Nederland ontvangen miljoenen huishoudens toeslagen. Hier zijn miljarden euro’s mee gemoeid. De fiscus verstrekt een maandelijks voorschot, op basis van een schatting".

Het LOSR heeft hierover recent een rapport uitgebracht, zie bericht en de column van Andre Moerman "Schaf de zorgtoeslag af".

Positief nieuws over schuldhulp Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg gebruikt het extra bedrag van ongeveer 100 duizend euro per jaar vooral voor meer preventie. Op scholen en bij woningcorporaties worden bijvoorbeeld voorlichting en cursussen gegeven.

Voor deelnemers aan de budgetcursus zijn er ‘puinruimdagen’; voordat de cursus start hebben ze hiermee hun administratie op orde. Met de schuldhulpverlening in de gemeente gaat het steeds beter. Het succespercentage van geslaagde bemiddelingen is tussen 2007 en 2009 gestegen van 10 naar 45.

Inwoners met schulden krijgen goede hulp in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er zijn in tegenstelling tot veel andere gemeenten geen wachtlijsten, inwoners krijgen maatwerk en er is veel aandacht voor preventie en nazorg. Het aantal huisuitzettingen is sterk gedaald.
 
Vindplaats: hetkrantjeonline

maandag 15 februari 2010

Geen analoge toepassing schone lei bij hoofdelijkheid

Het Hof Leeuwarden heeft bij arrest van 2 februari 2010 beslist dat er geen ruimte is voor analoge toepassing van de schone lei op de relatie tussen de schuldeiser en een hoofdelijke mede-schuldenaar (die geen schone lei heeft verkregen). Zie BL3760

Deze uitspraak bevestigt nog eens voor de hulpverlening, dat zorgvuldig moet worden geanalyseerd hoe rechtsverhoudingen liggen en dat hoofdelijke mede-schuldenaren (zoals ex-echtelieden) moeten worden gewezen op dit risico.

Het fraaiste is dan uiteraard, wanneer de schulden van beide schuldenaren worden geregeld.

Op zoek naar Kafkaeske situaties rond armoede

Wethouder Florijn (Leeuwarden) heeft instanties verzocht hem gevallen te melden waar "iedereen wordt ingeschakeld maar niemand de regie voert".

Florijn pleit ook voor "armoede-alertheid" om gevallen te signaleren waarin mensen niets zeggen over hund problemen. Hij pleit er voor dat instanties als de sociale dienst, maatschappelijk werk, maar ook de thuiszorg, scholen, kerken en banken stille armoede signaleren.

Ook vereenvoudiging van procedures is aandachtspunt: "Je ziet soms dat iedereen in de keten wel zijn werk doet, maar dat iemand door die ingrepen steeds verder wegzakt. Bijvoorbeeld iemand die zijn auto kwijtraakt door de schuldhulpverlening, maar als gevolg daarvan minder naar het ziekenhuis gaat en daardoor een slechtere gezondheid krijgt. Zoiets moet je herkennen".

De causaliteit tussen het bezit van een auto en ziekenhuisbezoek is mij nog niet direct duidelijk. Ik neem aan dat dit gaat om een specifieke uitzonderlijke situatie.

"Volgens de wethouder scheelt het al heel veel als de schuldhulpverlening anders gaat. ,,De kern zit toch in het financiële probleem. Mensen kunnen op een gegeven moment niet veel meer met een zakelijk verhaal over aflossen. Maar als je praat over hun perspectief wordt het anders. Waar wil je over drie jaar zijn? Dan gaat het ineens ook over het zoeken naar werk. Dat praat heel anders.”

Vindplaats: Friesch Dagblad

Meest gelezen berichten januari 2010 - Schuldenproblematiek

1. Het nieuwe huishoudboekje
2. Met minder geld beter en meer schuldhulpverlening
3. Geen moratorium bij extreem traag verloop schuldhulpverlening in Rotterdam
4. Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe - schuldenproblematiek
5. ING introduceert het digitale huishoudboekje
6.Gaat overheidsvordering / bankbeslag schuldhulpverlening doorkruisen?
7. Financieel onvermogen geen reden om vervangende hechtenis niet uitvoer te leggen
8. LOI start eenjarige cursus schuldhulpverlening
9. 2010 - jaar van de schuldenaar of van de crediteur?
10. Schuldhulp lang  niet uit problemen

Motie budgetwinkels ingediend

De Tweede Kamerleden Pechtold en Koser Kaya (D66) hebben de volgende motie ingediend:

"constaterende, dat veel mensen met schulden behoefte hebben aan informatie en ondersteuning, maar slechts een derde van de huishoudens in de risicogroep op enige manier hulp krijgt;

van mening, dat iedereen met de behoefte aan informatie of ondersteuning hier toegang toe moet hebben;

overwegende, dat budgetwinkels deze preventieve en hulpverlenende functie op een laagdrempelige manier kunnen vervullen;

verzoekt de regering de mogelijkheden, knelpunten en kosten voor budgetwinkels te onderzoeken en de Kamer hier voor juni over te informeren".

zaterdag 13 februari 2010

Netwerk "Armoede in Almere"

Netwerk besteedde gisteren aandacht aan de schuldenproblematiek, zoals die bestaat in Almere:

"Almere staat landelijk op nummer drie als het gaat om wettelijke schuldhulpverlening. Niet alleen bij de schuldhulpverlening stromen de verzoeken tot hulp binnen, ook bij het Leger des Heils komen steeds meer mensen met financiële problemen.

Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen bij het Budget Bureau Almere dan ook gestegen met 50% ten opzichte van 2008. Het gaat hier niet alleen om hulpzoekenden met een uitkering maar ook om mensen die de hypotheek van hun koopwoning niet meer kunnen aflossen.

15 procent van de Almeerders leeft rond het bestaansminimum. Ze zijn afhankelijk van de voedselbank en praten hier inmiddels ongegeneerd over in de verkiezingsrubriek Stand.Almere.

In Netwerk horen we het verhaal van Caroline, Rob en Wim. Ook spreken we met iemand van Budget Bureau Almere. Tot slot een interview met de eerste huisarts van Almere die constateert dat mensen door de spanningen die armoede met zich meebrengt ook lichamelijke en andere klachten krijgen".

Nog te zien op Uitzending Gemist (begint op 12:30 minuten). Ik beveel van harte aan dat te doen niet alleen omdat weer eens direct de individuele nood aan de orde komt van degenen die in een problematische schuldsituatie verkeren, maar ook de betekenis van de Voedselbank, ook als verwijzer, de moeizame strijd van het Budget Bureau Almede om een en ander te ondersteunen en coordineren en de ingrijpende gevolgen die schuldproblematiek kan hebben voor de gezondheid.

vrijdag 12 februari 2010

Correctie betreffende voortgang wo Gemeentelijke Schuldhulpverlening

"Op 10 maart aanstaande is er geen 'besloten' vergadering van de TK-commissie voor sociale zaken over het wetsvoorstel. Het is de uiterste datum waarop de kamerleden hun schriftelijke inbreng kunnen leveren".

Met dank aan de lezer die mij hierop wees!

Instroomcijfers WSNP 2009

Een beetje laat meld ik U dat het bureau Wsnp statistieken al op 7 januari 2010 op orde had.

In 2009 werd 8954 personen toegelaten tot de Wsnp, in 2008 9206 en voor de wetswijziging in 2007 15139.

De doelstelling van de wet om minder personen toe te laten is hiermee gerealiseerd. Zorg blijft of nu degenen die wel voor toelating Wsnp in aanmerking komen, verzoeken te worden toegelaten.

Er is een trend dat vaker personen vanuit faillissement doorstromen. Het Hof Amsterdam wees op 20 november 2009 een arrest inhoudend dat de termijnbepaling van artikel 15b lid 1 Fw vor omzetting niet tot in het oneindige kan worden opgerekt, zie BL1971

donderdag 11 februari 2010

Voorlopige voorziening mogelijk tijdens hoger beroep toelating Wsnp

Het Grechtshof Amsterdam heeft in een op 4 februari 2010 gepubliceerd arrest van 18 september 2009 een voorlopige voorziening ex artikel 187 lid 4 Fw gegeven hangende de behandeling van hoger beroep tegen weigering toelating Wsnp. De praktjk heeft hiermee een extra mogelijkheid debiteuren te beschermen in dit geval tegen ontruiming.

"Het hof acht zich bevoegd van de door X gevraagde voorlopige voorziening kennis te nemen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

De regeling van artikel 287 lid 4 Fw strekt er toe de periode tussen de indiening van het verzoekschrift tot toelating tot de schuldsaneringsregeling en de beslissing daarop te overbruggen en is vooral bedoeld ter vervanging van de bij de wijziging van de Faillissementswet afgeschafte voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het oproepen van betrokken partijen bij de behandeling van het verzoek in eerste aanleg is ten aanzien van deze procedure niet wettelijk geregeld.

In artikel 287 lid 4 Fw staat weliswaar dat het verzoek bij de rechtbank ingediend moet worden, maar gezien de strekking van de wet, een voorziening geven zolang er nog niet definitief is beslist op een verzoek tot toepassing van de schuldsanering, is het hof van oordeel dat dit verzoek ook bij afzonderlijk verzoekschrift bij het hof kan worden ingediend indien tegen een door de rechtbank afgewezen verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling hoger beroep is ingesteld en hierop nog niet is beslist.

Nu Stichting IJmere voor de terechtzitting waarop het verzoek is behandeld, is opgeroepen en in de gelegenheid is gesteld haar standpunt ter zake van het verzoek van X kenbaar te maken, van welke gelegenheid zij ook gebruik heeft gemaakt, kan niet worden volgehouden dat zij in haar belangen is geschaad".

Vindplaats: BL1956

Antwoorden op Kamervragen over misbruik postpapier deurwaarders

Uit de antwoorden van de staatssecretaris van Justitie op de vragen over gebruik van postpapier van deurwaarders door incassobureau's:

"Een gerechtsdeurwaarder dient geen maatregelen aan te kondigen die hij op dat moment niet kan nemen en de gerechtsdeurwaarder dient de geadresseerde de mogelijkheid te bieden zijn bezwaren kenbaar te maken. De gerechtsdeurwaarder dient zodanig te handelen dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in het geding komt.

Het is op zich zelf niet verboden dat een incassobureau op briefpapier van gerechtsdeurwaarders aanmaningsbrieven verstuurt, doch de gerechtsdeurwaarder is wel verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke brief. Het is in beginsel klachtwaardig als in dergelijke brieven mededelingen worden gedaan die in strijd zijn met de waarheid, waardoor schuldenaren valselijk worden voorgelicht en onder druk worden gezet.

Het versturen van aanmaningen door incassobureaus op briefpapier van gerechtsdeurwaarders vind ik niet wenselijk, indien daardoor bij schuldenaren verwaeeing ontstaat over de (ambtelijke) rol van de gerechtsdeurwaarder. Ik zal de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) verzoeken te bezien in hoeverre deze praktijk kan worden aangepakt".

Vindplaats: Parlando KVR39125
 
Voor Kamervragen zie deze link.
 
Het gebruiken van postpapier van een ander dan de werkelijke afzender wekt altijd verwarring en is altijd misleidend ongeacht de mededelingen die verder op het verkeerde postpapier worden gedaan!

"Handen ineen bij aanpak schulden"

"De Kredietbank Rotterdam (KBR), het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en zeven deelgemeenten, waaronder Hoogvliet, gaan nauw samenwerken om mensen te helpen bij het aanpakken en voorkomen van schulden.

Bij Rotterdammers met schulden is er vaak sprake van verschillende problemen. Naast schulden zijn er maatschappelijke of psychische problemen. Deze problemen kunnen het aanpakken van schulden in de weg staan. De KBR kan, als schulddienstverlener, deze problemen niet oplossen. Het maatschappelijk werk kan daar wél een rol in spelen. Het AMW kan de mensen ook begeleiden om weer goed om te leren gaan met geld. Wethouder Jantine Kriens: “Met 22 duizend gevallen per jaar hebben we elkaar gewoon keihard nodig. Vanwege de aantallen, maar ook omdat we elkaar kunnen versterken.”

Dit aantal lijkt nogal aan de hoge kant?

Zie weekkrant.nl

"Schuldhulp; hoe lost de gemeente dat op?''

Nadja Jungmann begint vandaag een serie columns op gemeente.nu over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Zij gaat daarbij op de vraag wat het wetsvoorstel voor gemeenten betekent. Zie link

Rb Den Haag: geen dwangaccoord bij handelen in strijd met voorstel

Een debiteur verzoekt de Rechtbank met toepassing van 2787a Fw twee schuldeisers te veroordelen tot gedwongen medewerking. Als de Rechtbank vervolgens de zaak ter zitting onderzoekt blijkt dat niet overeenkomstig het voorstel (prognosevoorstel) is gehandeld en aan sommige schuldeisers reeds bedragen ineens zijn uitgekeerd. De Rechtbank wijst het verzoek af:

"De rechtbank stelt vast dat de aangeboden schuldregeling is uitgevoerd ten opzichte van schuldeisers die daarmee hadden ingestemd, maar daarbij niet is uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen. Dat leidt tot een problematische situatie. De omstandigheid dat verzoekster naar haar zeggen op aanwijzing van de schuldhulpverleenster steeds direct het overeengekomen bedrag heeft overgemaakt, maakt de situatie niet anders.

Het is de rechtbank namelijk onvoldoende gebleken dat de schuldeisers aan wie een eenmalig bedrag is betaald aan verzoekster finale kwijting hebben verleend. Verzoekster heeft de schuldeisers immers betaald nadat zij hebben ingestemd met het prognoseakkoord en vervolgens heeft zij gevraagd of zij akkoord gaan met het verlenen van finale kwijting. Of de schuldeisers daadwerkelijk finale kwijting hebben verleend heeft verzoekster niet aan de hand van de overgelegde stukken aangetoond.

Bovendien heeft verzoekster het beginsel van de gelijkheid van crediteuren doorbroken. Zij heeft immers slechts de schuldeisers die hebben ingestemd met het prognoseakkoord - in tegenstelling tot hetgeen is overeengekomen - betaald, niet wetend of het met de resterende schuldeisers ook tot een regeling zou zijn gekomen. Daarnaast heeft verzoekster ter terechtzitting verklaard dat het bedrag van € 3.000,00 dat is aangewend om de instemmende schuldeisers te voldoen wellicht zal moeten worden (terug)betaald aan ISD Bollenstreek en dat zij in afwachting van de uitkomst van het verzoek ex artikel 287a, lid 1 Fw, maandelijks op deze € 3.000,00 een bedrag ad € 50,00 afbetaalt. Verzoekster heeft daarmee een nieuwe schuldeiser op haar lijst staan, die zij anders behandelt dan de anderen".

Moraal van het verhaal is dat bij schuldhulp in het algemeen zorgvuldig moet worden gehandeld en bij een verzoek ex 287a Fw in het bijzonder. De schuldhulpverlening bewijst zichzelf geen dienst met hetgeen de afgelopen maanden uit rechterlijkeuitspraken naar voren komt over de kwaliteit van de hulpverlening in individuele dossiers. Zie ook link 1 en link 2.

Vindplaats: BL3429

Voortgang wetsontwerp Gemeentelijke schuldhulpververlening

Op 10 maart 2010 vindt een besloten vergadering plaats van deVoortouwcommissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (32291) d.d. 21 januari 2010

Zie link

Wat zijn Uw ervaringen met HKG-plan?

Op 6 december 2009 schreef ik een bijdrage over het dubieuze verschijnsel HKG plan van de man/vrouw Stichting "Er is hoop voor morgen" in Amsterdam, die pretendeerde debiteuren te helpen door het stellen van benadelingshandelingen en daar zelf niet financieel slechter van werd.

Het benieuwt mij te vernemen of en zo ja welke ervaringen met dit verschijnsel zijn opgedaan in de schuldenbranche door hulpverlening, incasso-specialisten, crediteuren en debiteuren. U kunt mij mailen. Ook kan worden gereageerd op dit bericht via de LinkedIn Groep.

woensdag 10 februari 2010

Volg de discussie op LinkedIn over schuldhulpverlening in de toekomst

Diverse deelnemers deden gisteren mee aan de discussie over de vraag "Is schuldhulpverlening op termijn in huidige vorm te financieren?".

Martijn Schut schreef onder meer:

"Als we nou eens veel meer gaan saneren in plaats van bemiddelen? Het slagingspercentage ligt dan hoger, schuldeisers zijn dan in 1 keer van het gedoe af en de schuldhulpverlener hoeft niet meer gedurende de hele aflossingsperiode (en dus met hoge uitvoeringskosten) het contact met de schuldeisers te onderhouden.

Feit is natuurlijk wel dat er dan steeds meer risico komt te liggen bij de borgstaande gemeente (cq. de belastingbetaler). En dat risico wordt groter naarmate het percentage dat je aanbiedt aan schuldeisers hoger is. En een hoger percentage is waarschijnlijk weer nodig om een akkoord te krijgen, en om te zorgen dat het aanbod aantrekkelijker is dan in de Wsnp.

Tegenover het risico staat dat je dan als gemeente de enige schuldeiser bent en precies de voorwaarden voor terugbetaling kan bepalen. In die voorwaarden kun je het hebben over re-integratie, over een acceptabele aflostermijn en - bedrag, etc. De gemeente kan dan zelf bepalen hoe ver ze willen gaan, en waarschijnlijk komt het dan niet tot boedelverkoop en huisuitzetting e.d.".

Peter Benard schreef:  "De praktijk leert dat saneringskredieten ook veel acceptabeler zijn in een dwangakkoordsiituatie dan een schuldbemiddeling van 3 jaar met alle onzekerheid van dien. De rechtbanken en ook veel crediteuren zijn daar warme voorstanders van".

Mijn reactie was: "Ik ben al jaren een warm voorstander van vaker saneren. Om de een of andere reden is dat uit de mode geraakt waardoor een bulk aan extra administratieve lasten is ontstaan bij ponds/pondsswijze regelingen, welke bulk zou kunnen dienen als premie voor de kredietverzekering van de saneringskredieten".

Lezers worden van harte uitgenodigd alle bijdragen volledig te lezen, de discussie te volgen en desgewenst mee te doen, via deze link.

Intentieverklaring Tweede Fase Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang getekend

Gisteren hebben Rijk en G4 de intentieverklaring inzake de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang getekend. Het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang is erop gericht dat kwetsbare mensen die door problemen op straat terecht dreigen te komen, gesteund en geholpen worden. Zie persbericht SZW

De eerste fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang was succesvol, omdat sinds 2006 9.800 dak- en thuislozen van straat zijn gehaald. Rijk en G4 stellen dat hierdoor de hardnekkige dakloosheid in de grote steden grotendeels is opgelost. In de tweede fase is het de bedoeling te voorkomen dat mensen nog op straat belanden. Naast de dreigend daklozen richt deze fase zich op de mensen die nog op straat leven en mensen die nu in de opvang en detentie verblijven. De tweede fase loopt door tot februatri 2014.

In het Plan van Aanpak speelt ook schuldhulpverlening een belangrijke rol aangezien schulden direct kunnen leiden tot ontruiming (zie illustratieve cartoon weblog Martijn Schut) en een schuldenproblematiek in het algemeen kan maken dat debiteuren op de vlucht slaan en gaan zwerven.

De eerste fase van het Plan van Aanpak is bijvoorbeeld in Rotterdam zeer succesvol geweest. Daklozen verdwenen daar in relatief korte tijd zo ongeveer  uit het straatbeeld, zie artikel Binnenlands Bestuur.

Nadja Jungmann schreef in opdracht van SZW eerder over deze materie een rapport waarin ook schuldhulpverlening wordt behandeld met de titel "Meedoen zonder schulden". Zie link

Met de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in aantocht wordt nog duidelijker dat gemeenten worden verondersteld alle ingezetenen inclysief aanwezige daklozen schuldhulp te bieden als instrument om maatschappelijke participatie (en daarmee verbonden zingeving en levensgeluk!) te bevorderen.

dinsdag 9 februari 2010

Gevaar bureaucratisering schuldhulpverlening?

Op de Linkedin Groep wordt momenteel gediscussieerd over de vraag of de wettelijke regeling van de schuldhulpverlening te financieren is en of deze kan leiden tot (verdere) bureaucratisering bijvoorbeeld door de verplichting beleidsplannen op te stellen en de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Deelnemers aan de Linkedin Groep worden uitgenodigd hierover mee te denken, waarbij ik reactie graag zal verwerken in een binnenkort hierover te schrijven artikel. Zie link

Onderzoek naar verrekening schade veroorzaakt door DSB met schuld aan DSB

De Stichting Hypotheekleed heeft voorgesteld aan de curatoren de schade van gedupeerden van DSB Bank te verrekenen met de schulden aan de bank. De schade die is veroorzaakt door bijvoorbeeld excessieve provsie wordt dan afgetrokken van van de hypotheek of het consumptieve krediet. Het voordeel daarvan is dat DSB-klanten hun schade helemaal krijgen vergoed, stelt Lakeman. Als de gedupeerden niet verrekenen, moeten zij met schuldeisers meedelen in de boedelopbrengst van DSB. Zie Infinance

Dit is een voor de praktijk van de schuldhulpverlening relevante benadering van het probleem, omdat de schuld aan DSB bij die benadering lager wordt. Dat kan aan de orde zijn dor de hoogte van de provisies maar ook doordat krediet is verstrekt in strijd met de zorgplicht.

Het zou goed zijn als de koepels hiernaar onderzoek zouden verrichten en eventueel een handreiking voor de praktijk zouden opstellen.

"Weg naar schuldhulp ingewikkeld"

De Telegraaf schrijft verder over mensen die problemen ondervinden bij schuldhulpverlening.

Het zou interessant zijn als alle lezerservaringen beschikbaar kwamen als quick scan waaraan het nu zo node ontbreekt.

„De logische stap moet dan zijn, contact opnemen met de gemeente”, vertelt Ger Jaarsma, voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Sommige gemeenten doen dit zelf en met succes, zoals Tilburg, dat door kenners als voorbeeld gezien wordt hoe schuldhulpverlening goed functioneert. In andere steden wordt de hulpverlening uitbesteed".

Enige relativering lijkt gewenst met het oog op andere gemeenten die net als Tilburg al dan niet via hun eigen kredietbank de schuldhulpverlening uitvoeren.

maandag 8 februari 2010

"gkb.nu" heeft niets te maken met sociaal krediet

In Zwolle is een rel ontstaan over een website http://www.gkb.nu/ waar onder het mom van berichtgeving over kredietbanken reclame wordt gemaakt om geld te lenen. Zie weblog Zwolle

"Onlangs ontdekte de PvdA fractie dat je door, te zoeken via Google naar ‘schuldhulpverlening Zwolle’, uitkomt bij de site www.gkb.nu. Deze site wekt de indruk direct verbonden te zijn met de gemeente Zwolle en alle landelijke sociale kredietbanken. Niets is minder waar: “Het lijkt er op dat de informatie van de gemeente Zwolle wordt misbruikt om mensen met schulden naar commerciële kredietverstrekkers te ‘lokken’”, aldus de PvdA fractie".

De PvdA vraagt "vraagt het college uit te zoeken wat de gemeente zelfstandig of in landelijk verband kan doen tegen de betreffende site. Tevens vraagt ze het college actie te ondernemen om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van deze oneigenlijke site en haar eigen informatievoorziening via het internet te verbeteren".

De website beziende lijkt het zo te zijn dat wordt beoogd informatie te geven (adressen en links). maar dat tevens gebruik wordt gemaakt van Google Ads waarbij uiteraard met toestemming van de domeinhouder reclame voor krediet wordt gemaakt, ook zonder BKR-toets. De website is door die combinatie in ieder geval misleidend en het lijkt mij dat een belanghebbende in kort geding daartegen actie zou kunnen ondernemen, als vastgesteld wie eigenaar is van het domein. zie link

Overnemen schulden Nijmeegse jongeren gaat boven budget

In de Gelderlander staat een bericht dat bij een pilot in Nijmegen, waarbij schulden van jongeren uit de leeftijdscategorie 18-23 jaar worden overgenomen totdat zij hun studie hebben voltooid, is gebleken dat op dit moment 21 jongeren daarvoor in aanmerking komen. Tien van hen hebben een schuld van meer dan EURO 10.000.

Het vastgestelde budget was EURO 75.000, ergo te weinig. Vraag is hoe Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen hiermee zal omgaan.

"Nationaal Platform Schuldpreventie en Schuldhulp (NCPS) opgericht"?

Het Nederlands Dagblad heeft het volgende ietwat merkwaardige bericht:

"Vijf christelijke instellingen voor schuldhulpverlening hebben vrijdag het Nationaal Platform Schuldpreventie en Schuldhulp (NCPS) opgericht. Dat gebeurde tijdens een symposium over schuldhulpverlening dat de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer organiseerde voor lokale bestuurders van de partij.

In het platform werken Stichting Crown Nederland, stichting De Budgetteer, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS), Modus Vivendi en Bos Consulting samen. De vijf deelnemers willen geen dubbel werk doen en de kerken en diaconieën in Nederland een zo compleet mogelijk pakket aanbieden om mensen met schulden te helpen, zei Joop van Delden van SCS bij de oprichting van het platform.

Het platform is ontstaan mede door de inzet van ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega, die schuldpreventie en schuldhulp in haar portefeuille heeft. Zij vraagt in de Tweede Kamer regelmatig aandacht voor de problemen rond schuldhulpverlening. Via een motie heeft zij ervoor gezorgd dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vijf miljoen euro beschikbaar stelt voor de gezamenlijke activiteiten van vrijwilligers in de schuldhulpverlening, waaronder de kerken. CDA en PvdA hebben de motie gesteund.

Het platform gaat investeren in buddy's. Dat zijn vrijwilligers vanuit de kerken die gaan werken aan schuldhulppreventie bij mensen die tijdelijk een lager inkomen hebben. ..."

De afkorting klopt niet met de naam van het platform, welke benaming een breedte suggereert die niet wordt gedekt door de kring van de participanten. Misschien weet een van de lezers meer?

"Waarom de huidige schuldhulpverleningsinitiatieven zullen falen"

Vastgoed Journaal plaatst een column van een "t.k. deurwaarder" (toegevoegd kandidaat?) die precies weer uit te leggen dat en waarom er van de schuldhulpverlening niets terecht komt:

"De huidige schuldhulpverleningsinstanties nemen teveel taken over van de schuldenaren. Hierdoor worden de mensen niet geactiveerd en ik denk zelfs steeds inactiever. Hierdoor wordt het steeds lastiger iemand aan te spreken en te helpen de confrontatie met de schulden aan te gaan. Uiteindelijk gaan de baten gewoon niet meer tegen de kosten opwegen".

Ook over de debiteur heeft zij een uitgesproken mening:

"De verwijtcultuur heeft ondertussen goed wortel geschoten. Het is altijd de schuld van iets of iemand anders. In Nederland hebben we allerlei rechten, maar de plichten vergeten we gemakshalve erg graag. Hoever moet je een zwanger 17-jarig meisje helpen, omdat ze uit een sociaal zwakke omgeving komt? Door de sociaal zwakke omgeving is ze niet zwanger geraakt. Er is altijd een keuze, in dit geval is er gekozen niet aan de mogelijke gevolgen te denken".

De tekst lezende en de foto ziende vroeg ik mij af of de schrijver, die kennelijk zo goed weet hoe het leven in elkaar zit, wel eens had gesproken met een 17-jarig meisje dat zwanger was. Ik vroeg mij ook af hoe de KBvG over haar uitlatingen denkt -en dan heb ik het nog niet over de stijl en de taal. Het benieuwde mij ook wat de ervaringen van de schuldhulpverlening waren met dit kantoor bijvoorbeeld op het terrein van beslag roerende zaken, berekening van de beslagvrije voet en meewerking in het minnelijk traject.

We moeten er eerst maar eens over nadenken op de Linkedin Groep Observatrix.

vrijdag 5 februari 2010

Rendement schuldhulpverlening Amsterdam 25%

De Amsterdamse wethouder Ossel heeft in een interview in het Parool gesproken over de resultaten van een onderzoek naar de schuldhulpverlening in de gemeente Amsterdam.

In 2008 deden 10.000 mensen een beroep op schuldhulpverlening, in 2009 12.000. Afgaand op de prognoses van het NVVk betekent dat de gemeente Amsterdam 20% van alle schulhulpverleningsdossiers in Nederland behandelt.

75% van degenen die zich  helpen kan niet worden geholpen. Dat percentage moet in drie jaar stijgen naar 50%. Daaraan zal worden gewerkt met adviezen van onderzoeksbureau Hiemstra & de Vries. Dat stelt onder meer voor verschillende trajecten aan te bieden aan mensen met schulden.

''Mensen met lage schulden kun je beter proberen snel te helpen door het probleem te 'repareren', dan ze in een zwaar en langdurig saneringstraject te stoppen,'' zegt Ossel. ''En weer anderen hebben niet alleen schulden, maar ook een verslaving of medische of sociale problemen. Die moet je ook oplossen, anders kom je niet verder.''

"Wethouders Ossel benadrukt dat er ook nieuwe wetgeving nodig is om de schuldhulpverlening effectiever te maken. ''Ik pleit al langer voor een landelijk schuldenregister. En voor een moratorium waarmee we incassomaatregelen kunnen bevriezen, zodat burgers niet hun huis worden uitgezet terwijl ze werken aan een schuldsaneringsplan. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van Den Haag.''

Voorzover ik kan nagaan is het onderzoek (nog) niet gepubliceerd. Het is te wensen dat vaker in openheid en transparantie wordt aangegeven, wat het rendement is, waar de knelpunten liggen en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Pleidooi voor registratie studieschuld bij BKR

NVB, NIBUD en BKR bepleiten registeratie van studieschulden bij het BKR, zie Telegraaf. Studenten lenen steeds meer en de  gemiddelde schuld is volgens het NIBUD nu Euro 12.500,00.

Dit lijkt mij een maatregel in het belang van studenten en crediteuren; een studieschuld die is opgelopen doordat een student ervoor kiest meer te lenen dan een basisbeurs moet kenbaar zijn als consumptief krediet. Registratie heeft uiteraard gevolgen voor de resterende kredietwaardigheid. Dat de Landelijke Studentenvakbond verklaart "geschrokken te zijn" over voorgenomen registratie wekt enige bevreemding: de schrik zou betrekking moeten hebben op de omvang van de schuld en niet op de registratie daarvan. Ook de studentenvakbond heeft in dit opzicht een voorlichtende taak om studenten te beschermen; vooruit-consumeren schept een verplichting later terug te betalen.

Bijzondere aandacht is ook nodig voor de verplichting van de overheid als financier om aan studenten duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het aangaan van een studieschuld. Ook in dat kader rust op de Staat een zorgplicht studenten te wijzen op de gevolgen van hun beslissingen.

donderdag 4 februari 2010

Verslag AO SZW van 17 december 2009 gepubliceerd

Gisteren is op de website van de Tweede Kamer het goedgekeurde verslag van het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor SZW van 17 december 2009 geplaatst onder nummer 175 van 24.515 (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting).

Nieuwe cijfers CBS over toelating Wsnp

Het CBS heeft gisteren nieuwe informatie gepubliceerd over de personen die zijn toegelaten tot de Wsnp. Tussen de grote steden blijken aanzienlijke verschillen te bestaan.

Zo werden in Amsterdam bijna twee keer zo veel schuldsaneringen uitgesproken als in Den Haag: 1,4 tegen 0,8 per duizend inwoners. Utrecht en Rotterdam lagen daar tussenin. Daar werden per jaar gemiddeld 1,0 respectievelijk 1,1 van de duizend inwoners toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

Deze verhoudingen tussen de gemeenten zijn ook terug te vinden in de schuldsaneringen in de aandachtswijken van die gemeenten. In Amsterdam liep dat uiteen van 1,5 per duizend inwoners in Bos en Lommer tot 3,0 in Amsterdam-Noord. Het laagste aantal schuldsaneringen in de aandachtswijken van Den Haag kwam voor in Transvaal met 0,9 per duizend inwoners, terwijl dat aantal in de Schilderswijk op 1,5 lag. In de aandachtswijken van Utrecht werden gemiddeld 2,4 schuldsaneringen per duizend inwoners uitgesproken. Dat waren er in de aandachtswijken van Rotterdam 1,6 per duizend inwoners.

Zie ook bericht CBS

woensdag 3 februari 2010

Nummer wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening bekend: 32291

De website van de Tweede Kamer vermeldt de indiening van het wetsontwerp met begeleidende stukken. Het wetsontwerp heeft nummer 32291 gekregen.

Schuldenproblematiek in Belgie

De Standaard heeft enkele interessante kengetallen over de schuldenproblematiek in Belgie:

"Volgens een studie van het Observatorium van Krediet en Schuldenlast op basis van cijfers van de Nationale Bank steeg het aantal mensen die hun schulden niet kunnen betalen met 3,64procent. In Vlaanderen is de stijging echter groter (+3,92procent) dan in Wallonië (+2,56procent). Het Brussels Gewest kende de grootste stijging, met bijna 7procent.

Zo'n 5,9procent van de meerderjarige Walen kan zijn schulden moeilijk afbetalen, tegenover 2,8procent Vlamingen en 5,2procent Brusselaars.

De schuldenlast bedraagt gemiddeld 6.042euro per schuldenaar, tegenover 5.394euro in 2008.

Het aantal dossiers van collectieve schuldbemiddeling is in 2009 met ruim 23procent gestegen tot een totaal van 15.904 dossiers".

Kamervragen over vakantie op de pof

Het Tweede Kamerlid Van der Vlies (SGP) heeft vragen gesteld over het verschijnsel vakanties op afbetaling waaraan eerder op dit weblog ook aandacht werd besteed, zie ""Don't take a pay break!"

Deelt u de mening dat – zeker met het oog op de maatschappelijke discussie over problematische schulden – het onwenselijk is dat de in het bericht genoemde kredietverschaffer een zogenaamd paybreaksysteem aanbiedt, waarbij mensen eerst op reis kunnen gaan, om de vakantie vervolgens pas na de afloop in termijnen af te lossen?

Het kenmerk van de vragen  is 2010Z01604

dinsdag 2 februari 2010

Hulde aan André Moerman!

Dat André Moerman met het LOSR al heel veel goeds heeft gedaan voor een rechtvaardiger samenleving onder meer op het terrein van incassopraktijken, buitengerechtelijke kosten en recent het oerwoud van de toeslagen wisten we al.

André echter doet er nu een grote schep bovenop met de website http://www.schuldeninfo.nl/ waar gratis en voor niets een transparante schat aan juridische praktijk-informatie is verzameld voor de schuldhulpverlening.

Erg leuk om te beginnen vond ik de uitspraak van de Kantonrechter Maastricht die bij incasso geen buitengerechtelijke kosten toekende, omdat de incassogemachtigde ermee adverteerde dat hij dat gratis deed (voor de schuldeiser). Zie link En dan hebben juristen niet zelden nog de naam geen gevoel voor humor te hebben!
 
Van harte aanbevolen!

maandag 1 februari 2010

NVVK: Schuldhulpverlening verder onder druk

"De gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening is op dit moment acht à negen weken. Dit is de periode die verstrijkt vanaf het moment dat een klant zich meldt tot aan het moment dat er een intakegesprek plaatsvindt, waarin het probleem van de klant in kaart gebracht wordt. Als er sprake is van een crisissituatie, zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of licht, wordt er, op grond van een crisisprotocol, direct hulp geboden en bedraagt de wachttijd altijd minder dan 3 werkdagen. Dit blijkt uit een enquête die de NVVK onder haar leden heeft uitgevoerd.  De enquête geeft een beeld van de wachttijden in 221 van de in totaal 441 gemeenten in Nederland.

De langere wachttijd is te wijten aan de toegenomen vraag naar schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis. Wachttijden ontstaan over het algemeen op die plekken waar schuldhulpverlenende organisaties niet direct kunnen beschikken over het extra beschikbaar gestelde geld of door personeelstekort niet meteen in kunnen spelen op de toegenomen vraag.

De leden van de NVVK streven ernaar om hun klanten zonder wachttijd te kunnen helpen. Om dit doel te bereiken hebben de leden van de NVVK een nieuwe werkwijze ontwikkeld die de schuldhulpverlening in staat stelt om iedereen met een financieel probleem te kunnen helpen".

Persbericht NVVK via Nieuwsbank nog niet op website NVVK.

Mij benieuwt welke steden aan de enquete hebben deelgenomen. Hebben de G4 meegedaan? Hoeveel leden van de NVVK hebben meegedaan?

Schuldhulpverlening Zaandam onder vergrootglas Rechtbank Haarlem

Ook de Rechtbank Haarlem heeft in een uitspraak van 27 januari 2010 aan een schuldhulpverlenende instelling (Zaandam) duidelijk gemaakt dat schuldhulpverlening voortvarend en goed moet plaats vinden.

Wat is er aan de hand? Een debiteur vraagt toelating tot de Wsnp aan onder gelijktijdige schorsing van voorgenomen executoriale verkoop door het CJIB. Het beslag is gelegd op 19 november 2009. Het verzoek komt binnen op 26 januari 2010, terwijl de verkoop is bepaald op 29 januari 2010.

De rechtbank overweegt als volgt: "De rechtbank is van oordeel dat voormelde argumenten van verzoeker onvoldoende opwegen tegen het belang van de deurwaarder bij de reeds geruime tijd geleden ingezette weg naar een openbare verkoop van de in executoriaal beslag genomen roerende zaken. Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat al op 19 november 2009 executoriaal beslag is gelegd en vervolgens op 23 november 2009 aan verzoeker is aangezegd dat er op 29 januari 2010 een openbare verkoop van voormelde goederen zal plaatsvinden. Voorts wordt in aanmerking genomen dat het verzoekschrift ex artikel 284 Fw pas op 26 januari 2010 bij de rechtbank is ingediend en dat het gelet op de schulden waarvoor het beslag is gelegd aannemelijk is dat verzoeker niet tot de wettelijke schuldsanering zal worden toegelaten".

Duidelijk is dat er door welke oorzaak dan ook te laat actie is ondernomen. Les is dat de schuldhulpverlening op tijd moet onderkennen dat sprake is van een spoedeisende situatie en daarop voortvarend, vakbekwaam en gericht actie moet worden ondernomen.

Afgaand op de uitspraak van de Rechtbank had een verzoek toelating Wsnp en daarmee ook de voorlopige voorziening geen zin; tijd daaraan besteed is dan verspild. Vraag rijst dan of door de schuldhulpverlening voorafgaand is nagedacht of en zo ja in hoeverre deze zaak onder de werking van het CJIB-convenant kon worden gebracht.

De Rechtbank Rotterdam nam recent de Kredietbank Rotterdam op de korrel. Zie bericht 1 en bericht 2.

"Schulden? De gemeente Tilburg helpt!"

Joke de Kock schrijft vandaag onder deze titel vandaag een column op gemeente.nu:

"Kenmerkend voor de Tilburgse aanpak is dat het werkproces om de klant heen is georganiseerd. We hebben niet in de eerste plaats gezocht naar de meest efficiënte inrichting van ons werkproces, maar naar de meest effectieve. Dit vanuit de overtuiging dat een niet (duurzaam)-geholpen klant zich op enig moment opnieuw meldt en uiteindelijk een veel grotere kostenpost oplevert. 

Het startpunt van onze hulpverlening is een brede intake waarin we niet alleen aan de klant vragen welke financiële problemen hij heeft, maar vooral ook kijken naar de oorzaken die er toe hebben geleid dat iemand in de problemen kwam. Voorbeelden van oorzaken die we daarbij tegenkomen zijn mensen die vastlopen in de complexiteit van de wet en regelgeving, die door onverwerkte rouwprocessen( verlies van partner of arbeid) hun financiën laten versloffen of mensen die simpelweg te hoge lasten hebben om te betalen nadat ze hun baan verliezen.

Afhankelijk van de oorzaak stellen we een plan van aanpak op dat indien nodig voorziet in een combinatie van financiële hulp (inkomen op peil brengen, schulden oplossen, budgetteren etc.) en immateriële hulp (maatschappelijk werk, opvoedondersteuning etc.)".

Voor de volledige tekst, zie deze link.

Niet gelukkiger door meer te consumeren

“De gedachte dat je gelukkig wordt als je meer consumeert zit heel diep verweven in de samenleving. Daarom is de schuldhulpverlening uitgegroeid tot een speler op de markt waarin grote bedragen omgaan uit publieke middelen, terwijl er te weinig wordt gevraagd wat er met de additionele euro gebeurt in termen van rendementsverbetering en efficiëntie.”

Uit een interview in 2000.

Vindplaats: mijn nieuwe weblog "Publicaties Observatrix"

Schuldhulp door voorpiepende schuldeisers bemoeilijkt

"Mensen die in de schuldhulpverlening zitten, worden de dupe van een groot aantal schuldeisers met extra bevoegdheden. Deze zorgverzekeraars, energiebedrijven en overheidsinstellingen staan voor veel schuldenaren een oplossing in de weg.

De IB-groep (studieschuld), energiebedrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau hebben de afgelopen jaren steeds meer privileges opgebouwd. Sinds 1 januari hebben zorgverzekeraars ook nog eens extra mogelijkheden gekregen om via iemands baas of uitkeringsinstantie te innen.

De Belastingdienst ten slotte, die al preferente schuldeiser was, mag nog meer geld vorderen dan tot voor kort. De fiscus kan bij notoire wanbetalers maandelijks driemaal 1000 euro van de bankrekening halen.

Ook gemeenten en waterschappen hebben inmiddels hun oog op dit instrument laten vallen, dat komend jaar in de Tweede Kamer geëvalueerd zal worden.
 
"Helaas moeten we mede hierdoor momenteel tevreden zijn met een slagingspercentage van 1 op 4 mensen die succesvol uit de schulden komt".
 
"Herontwerp van schuldhulpverlening is nodig om het slagingspercentage minstens naar 80% te brengen".
 
Vindplaats: Telegraaf 31 januari 2010
 
Zie ook het document dat de aanleiding was voor dit interview: "Met minder geld meer en betere schuldhulpverlening"

Gezinnen dakloos door wachtlijsten schuldhulp

RTV West meldt dat het aantal dakloze gezinnen dat zich bij de Kesslerstichting heeft gemeld in 2009 is toegenomen van 30 naar 75. "Volgens de Federatie Opvang en de MO-Groep komt dit door de stijgende werkloosheid en door de lange wachtlijsten voor schuldhulpverlening".

Zie vindplaats

Verslag Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe

"Het aantal aanvragen voor een schuldregeling nam in 2009 met 22 procent toe. In 2008 was het al met 24 procent gestegen, maar dat was volgens Tingen vooral een gevolg van René Frogers programma 'Effe geen cent te makken'. "Daardoor is toch voor een groot deel het taboe weggevallen."

"Het aantal aanvragen voor budgetbeheer nam in 2009 met twaalf procent toe, dat voor beschermingsbewind met vijftien procent. Het aantal aanvragen voor een schuldregeling uit Noordoostpolder lag vorig jaar boven de 150.

De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe heeft, om de wachttijden te verkorten en de aanvragen te verwerken, het aantal medewerkers flink uitgebreid: van zestig tot bijna 110. "Dat tekent de huidige situatie.'' De wachttijd voor de schuldhulpverlening is daardoor teruggebracht tot acht weken".

Vindplaats: Stentor.